Omdat er in  de vorige aflevering niemand naar huis ging, beginnen we Wie Is De Mol 2017 aflevering 7 met het vijftal bestaande uit Diederik Jekel, Imanuelle Grives, Jochem van Gelder, Sanne Wallis de Vries en Thomas Cammaert.

De titel van de aflevering luidt ‘verblinden’, dus ga ik in deze analyse onder andere kijken naar iemand die ervoor zorgt dat iets niet gezien wordt. Dus niet naar iemand die iets niet ziet, want ‘verblinden’  is een werkwoord, niet het voltooid deelwoord ‘verblind’.

Maar daarnaast kijk ik natuurlijk vooral na wie er wel of geen geld verdient voor de pot. Dus op naar de eerste opdracht!

Opdracht 1: Etherdiscipline

In de eerste opdracht van Wie Is De Mol 2017 aflevering 7 werd een beruchte Wie Is De Mol kwaal weer bloot geleged: communicatie via portofoons. Presentator Art Rooijakkers informeerde de groep dat alle kandidaten verspreid zouden worden voor de opdracht en dat ze vragen en antwoorden aan elkaar moesten door communiceren per portofoon. Opmerkelijk daarbij was dat ze per kandidaat twee porto’s kregen. Eén om te ontvangen en  één om door te geven. Wat dit zou betekenen werd niet gezegd, namelijk dat ze met maar met één kandidaat tegelijk per portofoon contact hadden. Je hoort A, jij bent B en je wordt gehoord door C en zo gaat het cirkeltje rond.

Beginsituatie

De keten van deze opdracht werd in MolTalk prima weergegeven (zie afbeelding).

Dat overzichtje maakt ook meteen inzichtelijk waar bepaalde dingen fout zouden kunnen zijn gegaan. Maar daarover straks meer.

Voor deze opdracht kregen ze 15 minuten.

Mollenperspectief

De Mol heeft in een opdracht als deze eigenlijk een heel eenvoudige taak: zorg dat de juiste antwoorden niet op de juiste plaats aankomen.

Hierbij kun je als Mol ervoor kiezen om voor jezelf bijvoorbeeld niet de juiste vragen te stellen. Bijvoorbeeld bij een vraag over Kandidaat A hoef je er maar kandidaat B van te maken en het gaat al fout, terwijl het lijkt alsof je toch goed meedoet.

Ook kun je ervoor kiezen om te liegen bij vragen aan jou. Maar dat is tricky, omdat dat vaak nog wel te achterhalen valt. Daardoor kun je dus door de mand vallen.

Je kunt er natuurlijk ook gewoon voor kiezen om antwoorden helemaal niet door te geven. Het voordeel namelijk van twee portofoons in zo’n opdracht, is dat je in de ontvangende porto kunt staan praten, zodat het voor de montage lijkt alsof je goed meedoet. En dat terwijl degene die jij zou moeten bereiken niet hoort wat hij of zij moet horen en/of doorgeven.

Er zit een tijdlimiet aan de opdracht, dus wil de Mol zo lang mogelijk blind zijn voor het feit dat ze in een keten staan en niet iedereen in contact met iedereen. Hoe langer het duurt voordat de groep dat in de gaten heeft, hoe minder tijd er overblijft om de vragen daadwerkelijk beantwoord te krijgen.

Analyse

Met 15 minuten voor 25 vragen is het natuurlijk wel erg naïef om te denken dat iedereen in direct contact staat met iedereen. Zeker als je twee portofoons hebt. Dus ik vond het als kijker in ieder geval snel duidelijk dat je één iemand hoorde en iemand anders jou weer hoorde. Net als toen ze in 2011 in een opdracht één groepje zagen op een scherm en zelf gezien werden door weer een andere groep. Het doorgeefsysteem werkte hetzelfde, alleen de manier waarop was hier met de porto’s makkelijker, dan het uitbeelden in 2011.

Als we het overzichtje van MolTalk erbij pakken, dan dat leggen naast wie er hoeveel vragen beantwoord heeft gekregen, dan is het opmerkeliijk dat Imanuelle en Diederik eigenlijk geen vragen beantwoord hadden gekeregen, terwijl bijvoorbeeld Jochem vier antwoorden had.

Die zou hen normaal verdacht maken, maar A) we weten dat Imanuelle het niet is. Dus zij is daarin niet verdacht. En B) als Mol wil je niet diegene zijn die helemaal niets verdient, want dat valt op. Opvallender is dus dat Thomas een beetje het kantelpunt lijkt te zijn. Voor hem liggen meerdere antwoorden op de juiste plaats en direct na hem lijkt alles te zijn gestrand.

Specifieke voorbeelden

Dat Diederik in eerste instantie heel lang de lijn bezet wilde houden is geen echte potentiële molactie. Dit omdat hij niet de communicatie op alle andere lijnen daarmee blokkeerde, zoals dat normaal zou gaan. Sterker nog: als hij lang aan het praten is en via de andere portofoon komt ineens een ander binnen, dan zou alleen maar eerder het kwartje moeten vallen dat je in een serie staat. Want iemand anders zou er niet ineens doorheen kunnen komen, als iedereen op één kanaal zit.

Sanne was degene die als eerste doorgaf dat ze alleen Diederik hoorde. Daarna ging iedereen doorgeven aan de volgorde wie zij hoorde, waardoor het voor iedereen duidelijk werd hoe de vork in de steel zat.

In één geval stelde Imanuelle een vraag (voor Jochem), waarna zowel Sanne als Diederik netjes de vraag doorgaf mét daarbij de informatie dat het een vraag van Imanuelle was. Jochem gaf vervolgens zijn antwoord door, maar vermeldde daarbij niet dat het antwoord naar Imanuelle moest. Dat is niet per definitie een molactie. Maar dat er wel bij vermelden maakt het in het vervolg voor de Mol (indien niet Jochem) wel heel makkelijk om eventueel een antwoord te onderscheppen en zogenaamd te interpreteren als een antwoord op één van zijn eigen vragen. En laat dat nu net zijn wat er vervolgens bij Thomas gebeurt.

De verdachte zet in de opdracht

Het is wellicht al iets meer tunnelvisie, maar in dit stadium van het spel mag de keuze ook al wel gemaakt zijn. Zo is dat voor mij Thomas met Jochem als backup. Alleen na Wie Is De Mol 2017 aflevering 7 is het gat wel groter geworden en ben ik zekerder van mijn zaak. Thomas die denkt dat een pita met shoarma en knoflooksaus Jochems antwoord is op de vraag wat er onder zijn bed ligt is toch echt te idioot voor woorden. Maar als Mol is het wel een ideale gelegenheid, want het is technisch gezien wel mogelijk (hoewel ZEER onwaarschijnlijk).

En verder

Jochem van Gelder die vervolgens even later zijn antwoord toch veranderde was ook wel weer verdacht. Zeker omdat hij er niet bij vermeldde om welke vraag dat ging. Maar tegelijkertijd pleit dat ook weer tegen Thomas. Hij kreeg twee keer een antwoord over eten, wat volgens hem dan bij Jochem onder zijn bed ligt. Wat voor beeld heeft hij van Jochem?!

Ook zagen we Jochem een keer een verkeerd antwoord doorgeven. Hij zei dat Imanuelle in haar laatste test Sanne had aangewezen als Mol, terwijl dit Diederik was. De reden dat dit ook als kandidatenactie kan worden gezien, is omdat als hij haar toch stiekem ook verdenkt, dit wel nuttige informatie kan zijn. En wellicht wilde hij Thomas na hem op een verkeerd spoor zetten, zodat die niet ook op zijn Mol kwam te zitten. Dat zou in theorie een concurrent uitschakelen.

Conclusie

Er is €800 verdiend, terwijl er ook €1700 mis werd gelopen.

Diederik merkte na afloop terecht op dat de reden dat hij geen antwoorden had, omdat ze niet doorkwamen. Dat is ook een beetje het punt in een opdracht als deze: dat jij geen antwoorden ontvangt pleit eerder voor je als kandidaat dan als Mol.

Financieel

Voor de pot betekent dat het volgende:

De groep

De groep

Omdat iedere schakel in deze opdracht even belangrijk is, valt het verdiende geld niet toe te kennen aan de persoon wiens vragen beantwoord zijn, maar is het gewoon een groepsprestatie.

De vermiste joker

Tussen de eerste twee opdrachten door zien we dat Thomas deelt met Diederik dat hij de joker van Jochem heeft gejat. Normaal zou ik dit niet vermelden, omdat het jatten van een joker niet per se een molactie is. Maar het feit dat Diederik amper onder de indruk is van het feit dat er een joker in het spel is, vond ik toch de moeite om even aan te kaarten. Het lijkt hem niets te doen. Geen “Hoe kom jij in hemelsnaam aan een joker?!” of iets van dien aard.

Thomas vertelde ook heel leuk dat hij het eerder ook al geprobeerd had. En Diederik vroeg niet eens hoe Thomas überhaupt wist dat Jochem een joker had.

Toch zat er aan het hele gestolen joker verhaal ook nog wel iets dat Thomas nog verdachter maakt. Zoals ik namelijk ook al tweette tijdens de aflevering, ben ik van mening dat in dit stadium van het spel een joker echt wel belangrijker is dan informatie uit iemands molboekje. Je weet van een ander namelijk niet A) op welke Mol die zit en B) of dat dan ook de juiste informatie is. Om verder te komen heb je dus meer aan een joker. Dus het feit dat Thomas weer afstand doet van de joker is in mijn optiek een molactie. De Mol heeft als enige meer aan de kennis van wie Jochem verdenkt, dan aan de joker. De Mol heeft namelijk helemaal niets aan een joker.

Opdracht 2: Ballonvaart

Voorafgaand aan de tweede opdracht van Wie Is De Mol 2017 aflevering 7 is Art opzoek naar drie kandidaten die zin hebben in een roadtrip in een cabriolet. Zowel Diederik als Thomas steken vrijwel direct hun hand op. Jochem en Sanne volgen daarna en als laatste steekt toch ook Imanuelle haar hand op. Van Diederik en Thomas is dit verdacht, omdat bij deze opdracht een positie in de cabrio beter is voor de Mol. En zij reageerden daar dus het gretigst op.

Uiteindelijk moesten ze kiezen en kwamen ze uit op Jochem, Sanne en Thomas. De eerste twee, omdat ze nog niet eerder iets bijzonders hadden gedaan in de serie. En Thomas zat direct naast hen en trok zichzelf daarom snel erbij, “Oké, dan gaan wij…” Wat een hele subtiele zet kan zijn geweest van de Mol om tóch in het gewenste te komen te zitten.

“Wij gaan waarschijnlijk met een zeppelin,” zegt Diederik dan nog. En dat is wel verdacht, omdat het lijk op voorkennis. Maar het hoeft zeker niet altijd iets te betekenen, omdat er wel vaker zulke toevalstreffers geweest zijn. De programmamakers zijn natuurlijk alleen maar dolblij tijdens opnames, als ze zoiets weten vast te leggen, omdat ze dan ook weten dat de mensen die Diederik verdenken dan ook alleen maar dieper in hun tunnel komen te zitten.

Beginsituatie

Diederik en Imanuelle krijgen beide een ballonvaart, terwijl Jochem van Gelder, Sanne Wallis de Vries en Thomas Cammaert in Wie Is De Mol 2017 aflevering 7 een roadtrip mogen maken.

Mollenperspectief

Er zijn hier twee posities waar de Mol kan zitten, dus splits ik het mollenperspectief op in de twee mogelijkheden.

De Mol in de ballon

Eigenlijk zijn er drie scenario’s, omdat er een flink verschil zit in het belang van de verschillende luchtballonnen. In de eerste viel weinig te saboteren, omdat er alleen maar een code door moest worden gebeld. En als daar een verkeerde code wordt doorgegeven is het veel te opzichtig.

In de tweede ballon viel echter prima te saboteren. Want van daaruit moest de eindbestemming worden doorgegeven. En als je daarin een klein foutje maakt, kun je ze net de compleet verkeerde kant opsturen.

In beide gevallen valt er in ieder geval te saboteren, door tijdens het bellen de gasbrander van de ballon heel de tijd open te laten zetten. Daarmee komt er letterlijk veel ruis op de lijn en gaat er steeds wat tijd verloren.

 

De Mol in de cabriolet

De betere positie voor de Mol is echter om in de auto te zitten. Dat is nu eenmaal de groep die op tijd moet aankomen en dus de eigenlijke geldverdiener. En als je dan ook nog degene kan zien te worden die moet communiceren met de luchtbalonnen, dan zit je helemaal perfect. Want met een gasbrander aan de andere kant en de wind tijdens het rijden zonder dak is het lastig communiceren. En zo kun je de boel flink vertragen.

Ook kun je dingen verkeerd overnemen, waardoor je de auto de compleet verkeerde kant op zou kunnen sturen. Kortom: in de auto mét de telefoon in handen zit de Mol op de ideale positie om de opdracht te doen mislukken.

Analyse

Al vrij vroeg in de tweede opdracht van Wie Is De Mol 2017 aflevering 7 zagen we Thomas met een lens, die hij niet scherp gesteld kreeg. Iemand op Twitter sprak al meteen van een slechtziende Mol. In mijn optiek was het niet zo zeer symbolisch bedoeld, maar vooral als een manier om toch net weer iets te vertragen. Maar daarbij was net zo opvallend dat ook Jochem een verrekijker had en deze op dat moment niet eens gebruikte.

Wanneer ze de eerste 5 cijfers op de onderkant van Imanuelles balon hebben gelezen, zegt Sanne ineens dat ze moeten gaan bellen. Maar serieus… Wie belt er nu naar een vijfcijferig telefoonnummer?!

Tijdens het rijden is, nog voor het bellen, is Jochem de eerste die met het idee komt om even de auto stil te zetten. Daardoor wordt het makkelijker om zijn verrekijker te focussen op de tweede ballon, waardoor deze beter leesbaar zou moeten worden.

Na het eerste deel al te hebben gelezen is het ook Jochem van Gelder die het tweede deel van het nummer leest. Daarom vroeg Sanne ook terecht of Thomas toch ook wel aan het lezen was.

Nadat ze Imanuelle bereikt hadden en zij vervolgens Diederik gebeld had, ging het serieuzere werk beginnen.

De overdracht van essentiële informatie

Op het moment dat Thomas gebeld werd door Diederik, begon Thomas eerst over heel andere zaken. Dat deed Diederik daarvoor ook al even bij Imanuelle en in beide gevallen kan het worden gezien als een vorm van tijd rekken. Thomas kreeg hier echter niet echt de kans toe, doordat Sanne hier gelijk heel kort op zat.

Van Diederik kan het verdacht zijn dat hij ging spellen in het militair alfabet, zonder dit aan te kondigen. Zo nam Thomas gelijk ‘Sierra’ over als een woord, niet als een S. En pas later kwam hij met: “Eigenlijk net als ‘scene’ maar dan met een K in plaats van een C.” Dat was wel een veel duidelijkere manier om het door te geven.

Maar als Thomas de Mol is, wist hij ook wat hij door moest krijgen. En dan is een gek woord als ‘Sierra’ tussendoor natuurlijk een uitgelezen kans om te proberen de boel net iets in de war te schoppen.

Diederik gaf wel de goede tip om in ieder geval tijdens het bellen de auto even stil te zetten, zodat er de ruis van de wind bij de auto weggenomen werd. Een goede manier om de communicatie in ieder geval te verbeteren.

 

 

Conclusie

Uiteindelijk kwamen ze met een kleine 5 minuten te gaan aan op de bestemming, waardoor er €1500 verdiend werd.

Het meest verrassende hier was toch dat presentator Art Rooijakkers aan het einde ineens grappig ging doen, door eerst te zeggen dat ze nét te laat waren. Kort daarna zei hij dat ze toch op tijd waren. Dat is voor zover ik me kan herinneren in de eerdere 20 seizoenen (Nederlands en Vlaams bij elkaar) nog nooit gebeurd. Niet dat dit verder iets toevoegt aan de analyse. Althans niet voor zover ik nu zie. Maar het is toch een blijk van evolutie van het programma. Als het niet puur incidenteel is natuurlijk.

Financieel

Voor de pot betekent dat het volgende:

De groep

Ook de tweede opdracht van Wie Is De Mol 2017 aflevering 7 draagt niets bij aan de individuele prestaties, waardoor het Follow the Money principe minder effectief wordt.

Opdracht 3: Opschieten

Voordat ze aan de derde opdracht van Wie Is De Mol 2017 aflevering 7 mochten beginnen, moesten de kandidaten één voor één te paard een parcours afleggen. Ze kregen te horen dat de snelste van hen bij de volgende opdracht van Wie Is De Mol 2017 aflevering 7 als eerste aan de beurt zou zijn. Wat dit verder inhield kregen ze nog niet te horen.

Sanne ging als eerst en ging erg op het gemakje. Dit werd op Twitter gelijk volop opgemerkt als verdacht. Maar in de praktijk bleek dit alleen maar in haar voordeel te werken. Als eerste aan de beurt zijn had namelijk verder helemaal geen voordelen. Daarna ging iedereen steeds wat sneller. Wat resulteerde in de onderstaande volgorde voor de echte opdracht. Dat was namelijk het schieten op ballonen langs dat zelfde parcours. Wederom vanaf het paard.

De tijd die iedere kandidaat daarvoor zou krijgen was de tijd die ze in eerste instantie over het rondje gedaan hadden. Per kapot geschoten ballon was er €100 te verdienen.

Beginsituatie

Thomas was de snelste in 32 seconde. Gevolgd door Diederik met 34 seconde. Derde was Jochem met 42 seconde. Imanuelle als vierde met 44 seconde. En Sanne was met 59 seconde het langzaamste.

Mollenperspectief

De Mol wil natuurlijk zelf zo snel mogelijk dat eerste rondje maken, zodat er zo min mogelijk tijd is om op de ballonnen te schieten. Dan is het ook het makkelijkst namelijk om buiten de tijd terug te komen, waardoor je zelfs met alle doelen geraakt nog geen geld wordt verdiend.

Tijdens het eerste rondje, wil je dan ook anderen aansporen om zo snel mogelijk te gaan, zodat ook zij minder tijd krijgen.

Wil je iets minder verdacht overkomen, kun je nog langzaam rijdend ervoor kiezen om minder ballonnen kapot te schieten voordat je terug gaat.

Analyse

Het gaat er zo ongeveer op lijken dat het meer de analyse van Thomas  is dan een algemene. Maar dat komt vooral omdat hij meer actief is als Mol dan de anderen.

Hij is namelijk de enige die tijdens de eerste ronde minstens één van de anderen motiveerde om harder te gaan. Terwijl dat in de uitleg van de opdracht tot op dat punt alleen maar in zijn nadeel zou zijn. De Mol wist echter beter natuurlijk en daarom is dat verdacht van Thomas Cammaert.

Dat hij bij het schieten als eerste was, snel doelwitten kapot schoot, maar vervolgens buiten de tijd terug kwam maakt Thomas ook alleen maar verdachter. Hij had 3 of 4 ballonnen geraakt, maar dat ging vervolgens toch niet de pot in.

De volgende was Diederik, die tergend langzaam ging, maar één ballon kapot schoot en toen al terug ging om op tijd te zijn. Hij had nog 8 seconde over.

Nummer 3 was Jochem van Gelder, die al het spel in ging met het idee: ik schiet er 3 en dan ga ik terug. Dat is enerzijds verdacht van Jochem, aangezien je ook gewoon na iedere ballon even kan omkijken naar de rest om te zien of je al terug geroepen wordt. Maar aan de andere kant is het ook wel goed, omdat je geen onnodige risico’s neemt. Dus het pleit voor en tegen Jochem.

Imanuelle pakt net als Jochem 3 van de 5 ballonen.

En als laatste ging Sanne, die de meeste tijd had van allemaal. Ze had geen haast en pakte dan ook alle ballonnen en had er ongeveer net zo lang over gedaan als Thomas. Dus ze deed het gewoon perfect. Dus voor wie het nog niet gedaan had, kunnen we bij deze echt wel Sanne afschrijven als Mol.

Conclusie

Er wordt €1100 verdiend en €1400 misgelopen. Maar belangrijker: Sanne is definitief niet de Mol. En voor de Follow the Money tactiek is het ook wel fijn dat er toch nog iets individueels in zat in Wie Is De Mol 2017 aflevering 7.

Financieel

Voor de pot betekent dat het volgende:

Sanne Wallis de Vries

Imanuelle Grives, Jochem van Gelder

Diederik Jekel

Thomas Cammaert

De test van Wie Is De Mol 2017 aflevering 7

 

Kandidaat Biecht Vragen
Diederik Sanne, Jochem Jochem, Sanne, Thomas
Imanuelle Diederik
Jochem Diederik Diederik (vraag 20)
Sanne Jochem, Thomas Jochem
Thomas Sanne, Jochem Jochem

Van Imanuelle weten we alleen paar weken dat ze vol op Diederik zat. Daar zal ze niet vanaf gestapt zijn. En dus kunnen we daarom bij deze naast eerder al Sanne nu ook Diederik afstrepen als potentiële Mol. Dat is mooi, want dan houd je alleen nog Jochem en Thomas over.

Nu zijn dat voor mij al weken de backup Mol en de hoofdverdachte respectievelijk. Dus wat dat betreft zit de BreakDown toch in alle waarschijnlijkheid op het goede spoor.

Het vertrek van Imanuelle is spijtig, want ze gaf het programma wel kleur. En nee, dat is geen slechte  grap over haar huidskleur.

Het afvallen van Imanuelle zou voor Jochem een wake-up call moeten zijn. Maar hij zei in zijn biecht tijdens de test al dat hij dacht dat iedereen op dezelfde Mol zit. En daarom vrees ik dat dit niet het geval zal zijn. En daarom zie ik hem en Diederik als de twee kandidaten om af te vallen volgende week. Momenteel zie ik Sanne er vandoor gaan met de overwinning, omdat zij als enige Thomas op de radar heeft. Ook al is hij nog niet haar hoofdverdachte, kan ze daar toch haar voordeel mee doen.

Wanneer Diederik volgende week afvalt, kan het nog spannend worden in de finale, aangezien, omdat Jochem dan toch echt de boel even opnieuw moet gaan bekijken. Valt Jochem af, dan lijkt Sanne zeker te zijn van de winst, aangezien Diederik naast Jochem ook Sanne verdenkt.

Maar goed… Dit was pas Wie Is De Mol 2017 aflevering 7. Er is nog een aflevering te gaan voor de finale. En nog twee voor de ontknoping. Dus we zijn er nog niet.

Follow the Money van Wie Is De Mol 2017 aflevering 7

De invulling van de Follow the Money filosofie voor dit seizoen is weer iets aangepast, als gevolg van de veiling opdracht. Daarom is het opgesplitst in hoe men presteerde voor de veiling en daarna.

De laatste update voor de reset was als volgt:

Kandidaat Oud saldo Verdiend Gekost Nieuw saldo
Diederik 1750 250 0 2000
Imanuelle 3250 250 0 3500
Jochem 650 250 -250 650
Sanne 2750 250 0 3000
Thomas -1750 0 -250 -2000

En dit is de stand sindsdien.

Kandidaat Oud saldo Verdiend Gekost Nieuw saldo
Diederik 0 100 400 -300
Imanuelle 530 300 -200 630
Jochem -750 300 -200 -650
Sanne 0 500 0 500
Thomas -700 0 -500 -1200

In Wie Is De Mol 2017 aflevering 7 zien we dat op individueel gebied Thomas de duurste kandidaat is. Van de overgebleven kandidaten was hij dit al voor de veiling opdracht, maar ook sindsdien staat hij keihard onderaan. Over de hele reeks staat zelf Jochem als nummer 2 nog €3200 boven hem. En dat is echt veel.

Dus dat en de vele acties die hij uithaalt maken Thomas Cammaert voor mij de hoofdverdachte van dit seizoen.

De titel van Wie Is De Mol 2017 aflevering 7: verblinden

De titel van Wie Is De Mol 2017 aflevering 7 luidt ‘verblinden’. En eigenlijk is mij niet echt iets opgevallen tijdens de aflevering dat ik aan deze titel te koppelen vond.

Je zou kunnen denken dat het verwijst naar iemand in de luchballonnen, aangezien deze hoog in de lucht hingen en vaak net voor het zonnetje, waardoor zij de mensen beneden in de auto verblindden. Maar dan heb je Diederik en Imanuelle, waarvan de eerste is afgestreept omdat de ander is afgevallen door vol op hem te stemmen. Daarom lijkt het eerder dat het een hint was naar de afvaller, dan naar de Mol. En hier zijn ook verschillende theorieën over, dus het is mogelijk.

Dat neemt niet weg dat het niet ook naar de Mol kan verwijzen. Ik opperde eerder al dat het mogelijk naar beide kan verwijzen. Misschien heeft de Mol nog wel een keer met de handen voor de ogen gezeten, waarmee hij zichzelf verblindde of iets dergelijks. Maar ik heb het zo snel niet gezien. Als we het in zoiets kleins moeten zoeken, dan vind ik het als hint ook wel weer erg ver gezocht. Maar het is al eerder voorgekomen. Zo was de titel ‘spiegelbeeld’  in siezoen 13 een hint, doordat Mol Kees Tol in de glazen van een zonnebril te zien was.

Tot slot

Het einde is in zicht en er moeten nog maar één kandidaat naar huis. De ontknoping komt eraan. Naar alle waarschijnlijkheid nog 1 normale aflevering. Dan houden we nog drie kandidaten over voor de finale. En dan over 3 weken alweer de ontknoping van dit prachtige seizoen. We zijn er bijna!

Persoonlijk zou ik het haast zonde vinden als volgende week Jochem afvalt, omdat we dan in ieder geval nog wat spanning hebben voor de finale. Maar we gaan het vanzelf zien.

Reageren op deze analyse kan via de Facebookpagina, Twitter, of een mailtje naar mail@widm-breakdown.nl. En ook een beoordeling van de analyse middels de ‘rate’ onderaan wordt enorm gewaardeerd. Klik op het aantal sterren dat jij de analyse geeft en dan kan ik dat weer meenemen in de toekomstige analyses.

Voor de volgers van De Mol uit België ben ik er aanstaande vrijdag weer. En anders volgende week zondag weer met de volgende analyse van Wie Is De Mol 2017. Tot snel!