We beginnen Wie Is De Mol 2017 aflevering 6 met de overgebleven 5 kandidaten: Diederik Jekel, Imanuelle Grives, Jochem van Gelder, Sanne Wallis de Vries en Thomas Cammaert. En met de titel ‘wijzer worden?’ heeft het er alle schijn van dat we niet veel wijzer zullen worden van deze aflevering. Maar dat kunnen we op zijn minst toch proberen. Dus op naar de eerste opdracht.

Opdracht 1: Underground

Eerlijk is eerlijk: naar aanleiding van de titel, verwachtte ik op zijn minst een opdracht met een eigen tijd meting, waarbij iemand dan eventueel op een klok de wijzer zou worden. Maar niets bleek minder waar. Dus waarschijnlijk moeten we toch meer op het gebied van kennis gaan kijken. Of iemand die iets aanwijst, zoals een Mol logo (wat in de sfeer van het programma het meeste zou passen.

Voor de eerste opdracht van Wie Is De Mol 2017 aflevering 6 gaat de groep in een ondergronds netwerk onder het stadje Pendleton, waar ze zich op dat moment bevinden. In het inleidende praatje zei presentator Art Rooijakkers al dat de Mol zich thuis zou voelen deze opdracht. En ze gaan gelijk onder de grond, dus waar dat op sloeg is meteen duidelijk.

Wanneer Art vroeg om twee kandidaten met een goed geheugen, stak Thomas direct zijn hand op, Jochem was ongeveer net zo snel met aangeven dat hij dat niet heeft en een paar tellen later stak uiteindelijk ook Sanne haar hand op om zich daarvoor aan te bieden.

Het duo kreeg te horen dat ze door de Underground zouden gaan lopen en dat ze daar op moesten letten, omdat de andere drie na hen daar geld zouden moeten pakken op basis van hun aanwijzingen.

Beginsituatie

De verkenners waren dus Sanne Wallis de Vries en Thomas Cammaert, waarna Diederik Jekel, Imanuelle Grives en Jochem van Gelder het geld moesten ophalen.

Mollenperspectief

Op basis van wat ik tijdens en na de uitzending zag op Twitter, zijn de meningen verdeeld over waar de Mol het beste kon zitten bij deze opdracht. De één vindt dat hij moest verkennen, zodat er verkeerde instructies konden worden gegeven, terwijl de ander zegt dat het beter is om het geld op te moeten gaan halen, omdat je dan best eens iets niet kunt vinden. Daarom zeg ik: het maakt voor de Mol niet uit waar hij zit.

Maar even uitgaande van de twee mogelijke scenario’s:

De Mol als verkenner

Als de Mol verkenner is, dan wil hij het liefst dat ze verschillende geldbedragen, zoals boven een deurpost, net even niet zien. Als je ze in het licht al niet ziet, weet je namelijk zo goed als zeker dat de volgers het in het donker al helemaal moeilijk krijgen om ze te gaan vinden. En de Mol weet echt wel dat het bij hen donker is.

Ruimtes compleet voorbij lopen, zodat je daar later ook de volgers geen nuttige informatie over kunt geven is dan in feite een uitbreiding om dezelfde insteek: als je het in het licht niet gezien hebt, kun je niet met zekerheid zeggen welke van de twee ze moeten pakken. En als Mol kun je dan bij het geven van de instructies, mochten de volgers er wel tegenaan lopen, gokken en ‘per ongeluk’ de verkeerde daarvan kiezen.

De Mol als volger

Maar als we uitgaan van een Mol in het groepje volgers, dan is het natuurlijk eveneens heel makkelijk om bepaalde plekken, zeker als ze niet eens genoemd worden door de verkenners, niet te vinden. Als je dan ergens geld ziet liggen, waarover je geen instructies krijgt, dan kun je rustig doorlopen.

Wat eveneens nog eens mogelijk is, is om met een goede evenlop in je handen achteraan te lopen, zodat je eventueel nog een keer achter de rug van de anderen om ergens twee enveloppen om kunt wisselen. Zo kan je een goede envelop omwisselen met eentje met mingeld.

Tot slot kun je als Mol nog proberen om de verkenners uit hun concentratie te halen, door ze bijvoorbeeld te overspoelen met onnodige informatie, waardoor ze details gaan vergeten. Vergeten ze je iets te vertellen, loop je misschien weer een envelop mis, waarmee je dan weer geld uit de pot houdt. En dat is toch je doel.

Analyse

Voor het gemak splits ik deze op in twee delen: het verkennen en het ophalen van het geld.

Het verkennen

In de eerste kamer zag Sanne al meteen wat geld over het hoofd. De reden dat ik het toch ook als een goede kandidaten actie bestempel, is omdat ze uiteindelijk wanneer de volgers daar aankomen, ze de juiste conclusies trok. Ze wist eenmaal welke niet goed was, dus moest de andere (die zij dus niet gezien had) dan wel goed moest zijn.

Op het moment dat ze diezelfde ruimte verlieten, zei ze dat zij alleen maar mingeld gezien heeft, waarop Thomas meteen erop insprong dat er dus alleen maar mingeld lag, waarna Sanne stelde dat ze die kamer dus konden overslaan.

Een stukje verder schrokken ze even van een pop, die daar op zich ook best een beetje creepy stond. Maar daarna liep Thomas ook weer zo snel mogelijk door de ruimte, waarop Sanne terecht opmerkte: “Kijk je wel goed rond?” Thomas vond uiteraard van wel, maar was ondertussen al bijna de ruimte weer uit zonder een keer om te kijken.

Over het algemeen leken de verkenners wel alles redelijk goed te onthouden van wat ze gezien hadden. Nu is alleen het probleem, dat ze ook best het nodige niet gezien hebben. Tevens lijkt het door de montage alsof vooral Sanne overal geld zag en dat Thomas meer overal bij sprong, wanneer er ergens geld gevonden werd. Maar nogmaals: dat leek door de montage zo. Of het in de praktijk ook echt zo was, is onduidelijk.

Het geld ophalen

Bij het ophalen van het geld, zo merkte Diederik terecht op in zijn biecht, bleef Imanuelle constant alles tot in de details beschrijven aan de verkenners. Dit sluit aan op het laatste deel van het mollenperspectief. Wanneer de opdracht precies andersom zou werken, dus 3 man gaat alles beschrijven en vervolgens moeten de twee met het goede geheugen alles naar aanleiding van de informatie de enveloppen gaan zoeken, dan was Imanuelles aanpak nuttig geweest. Maar in dit geval werkte het eerder averechts.

Imanuelle vindt wel twee enveloppen die de anderen niet gezien hadden. Daar merkte Jochem op dat het voor de Mol makkelijk is om (als hij verkenner was) verkeerde instructies te geven. Daar zet ik tegenover: als jij de Mol bent en je hoort dat de verkenners het eigenlijk niet weten, dan ben je blij als je gestuurd wordt naar de verkeerde envelop. Mochten ze dan op de gok de juiste aanwijzen, dan kun je altijd nog dat ter discussie stellen in de hoop dat er dan gezegd wordt: “Pak dan maar de andere.” Maar op grond van wat er aan het einde in de enveloppen zat, kunnen we ervan uitgaan dat deze envelop mingeld bevatte. Maar ik denk niet dat Imanuelle hier de Mol was, die een gok nam door de aandacht te trekken naar twee enveloppen die de anderen niet gezien hadden in de hoop daarmee mingeld op te kunnen pikken. Dan kun je beter de enveloppen ongezien laten.

Uiteindelijk zijn het Diederik en Jochem die de enveloppen bij zich dragen en Imanuelle geen. Dus als de Mol enveloppen heeft omgewisseld daar, dan is het één van de mannen geweest. Daarbij liep Jochem vaker achteraan dan Diederik, dus die is vaker in de gelegenheid geweest om dat achter iemands rug te doen.

Conclusie

Ze haalden 6 goede enveloppen op en 2 verkeerde. Dat betekent €600 – €200 = €400 voor de pot.

Financieel

Voor de pot betekent dat het volgende:

De groep

Er zou nog voor gekozen kunnen worden om Sanne en Thomas geld aan te rekenen voor de enveloppen die ze niet gezien hebben. Maar omdat

Opdracht 2: Maai opdracht

Ook voor de tweede opdracht van Wie Is De Mol 2017 aflevering 6 zocht Art twee kandidaten. Dit keer mensen die geen boer wilden worden. Aanzienlijk sneller dan bij de vorige opdracht, was het Sanne Wallis de Vries die zich daar meteen voor aanmeldde. Diederik Jekel vergezelde haar daarin.

Het kwam erop neer, dat de ovrige drie met tractoren gras gingen maaien en daarmee een woord schrijven. En de andere twee moesten dat gaan lezen. Hoe langer het woord, hoe meer geld er verdiend kon worden. Het maximale bedrag lag bij 10 letters. Dat had namelijk een waarde van €2000.

Ze kregen voor het maaien 30 minuten de tijd.

Beginsituatie

Diederik en Sanne werden afgezonderd, waarna de overige drie te zien kregen hoeveel er per hoeveel letters te verdienen viel.

Mollenperspectief

De groep werd weer eens opgesplits in tweeën, dus bekijken we de mogelijkheiden voor de Mol ook vanuit beide posities.

De Mol als lezer

Als lezer is het natuurlijk best makkelijk om te saboteren. Je ziet wat er staat, maar maakt er gewoon iets heel anders van. Het nadeel is alleen: als de schrijvers het nu echt goed doen, dan kun je als Mol gewoon niet heel veel meer doen.

De Mol als schrijver

Daarom lijkt het voor mij voor de hand liggender dat de Mol wil schrijven. Maak een woord onleesbaar en dan kunnen de lezers nog zo hun best doen… Dan gaat het gewoon niet lukken.

Daar kun je als Mol tevens meer invloed uitoefenen, omdat je erbij bent, wanneer het te schrijven woord gekozen wordt. Met een beetje makkelijk te verpesten woord kan je dan heel simpel de opdracht doen mislukken. Zoals Herman Finkers ooit zei:

Eén verkeerde punt of letter maakt zelfs van Jezus nog een ketter.

Herman Finkers

Analyse

Als een totale verrassing kwamt voor mij, dat eigenlijk direct Jochem van Gelder kwam met een ijzersterk idee. Namelijk om te gaan voor een lang woord, wat eventueel ook nog prima zou werken, als er een paar letters ontbraken. Zo kozen ze voor het woord “molboekjes” (de maximale 10 letters lang), wat zonder de ‘s’  aan het einde ook nog een woord zou zijn, net als bij 7 letters lang. En ook als ze aan 8 van de 10 letters toekwamen, (dus ‘molboekj’), dan viel er best te begrijpen dat er ‘molboekje’ van gemaakt zou moeten worden.

Door deze aanpak, werd ineens de rest van de opdracht voor de Mol heel lastig.

Toen Jochem het hele plan had uitgelegd, wilde ineens Thomas per se de M gaan schrijven. Sommigen zagen dit als een kandidaat die zich zo even verdacht wil maken bij de anderen. Ik zag het eerder als een Mol die wist dat hij toch verder eigenlijk best buitenspel werd gezet dankzij het goede plan en daarom dan in ieder geval toch zijn stempel op de opdracht wilde drukken (net als vorige week), door dan zijn eigen M te schrijven.

Na de M schreef Thomas ook de tweede O en je zou haast denken dat hij vervolgens nog een L wilde doen. Maar uiteindelijk werd het de K.

Overzicht van de letters:

  • Thomas: M – O – K -S
  • Jochem: O – E – E
  • Imanuelle: L – B – J

Bij de lezers doet vervolgens Diederik heel vreemd. Die begint over puntjes midden in het woord, die ze zelf in zouden moeten vullen.

En daarna staat er duidelijk ‘molboekje’ en is er wat onduidelijkheid over de S. Dus wilde Diederik liever niet het risico nemen, maar nam Sanne dit ‘risico’ wel. Zij en Jochem merkten beide afzonderlijk op, dat als er ‘molboekje’ staat, er toch weinig anders achter kan.

Zonder de S was het woord €1000 minder waard. De S was ook wel wat kleiner. Dus de vraag is dan: wilde hier Diederik als Mol hier een poging doen om het te verdienen bedrag te halveren? Of was het met opzet een laatste poging van Thomas om dit te doen, door de laatste letter bewust wat kleiner te maken?

Conclusie

Anders dan we gewend zijn inmiddels, maakte Jochem eens een goede indruk bij een opdracht. En in tegenstelling tot voorgaande afleveringen, ging Diederik juist ineens meer verdacht doen.

Wie de Mol is maakt verder even niet uit, aangezien de maximale €2000 verdiend werd met de opdracht.

Financieel

Voor de pot betekent dat het volgende:

De groep

Tussen de tweede en derde opdracht van Wie Is De Mol 2017 aflevering 6 kwam presentator Art Rooijakkers ook nog met een praatje.

Een citaat daaruit over Sanne tweette ik meteen, aangezien ik wat dat betreft redelijk in hetzelfde schuitje zat voor aanvang van de aflevering.

Opdracht 3: Helix rodeo

Na een schijnbeweging van Art, waarbij de kandidaten schrokken en dachten dat ze mee moesten gaan doen aan een rodeo, legde de presentator uit dat de groep voor de derde opdracht van Wie Is De Mol 2017 aflevering 6 opzoek moesten naar 8 mensen die aanwezig waren bij de rodeo met een button met het logo van het programma en een geldbedrag erop.

De bedragen liepen uiteen van €0 tot en met €1000 en alleen de eerste 4 bedragen zouden worden verdiend.

Als extra stimulans kregen ze ook nog eens te horen dat de persoon die bij elkaar het meeste geld had binnengehaald nog een extra privilege zou krijgen. Die kandidaat zou namelijk mogen bepalen wie naast hem of haar nog meer zijn/haar scherm niet zou hoeven te zien bij de test en executie.

Beginsituatie

Iedere kandidaat ging een eigen kant op. Dat is enerzijds slim, omdat je zo ongestoord je gang kunt gaan. Echter dacht ik meteen: als je een bondje hebt, ga je toch samen zoeken met je bondgenoot? Dan zoek je samen, laat je er één de bedragen melden en stel je in ieder geval jullie beide veilig voor de test.

Maar niemand van de kandidaten die daar ook aan dacht.

Mollenperspectief

Dit is een opdracht waarbij de Mol niet heel veel hoeft te doen. Deze weet waarschijnlijk al wie de personen zijn. Waarschijnlijk heeft hij er wel al foto’s van gezien of iets dergelijks. En in dat geval is het ongetwijfeld ook bekend wie welke bedragen heeft.

Dus wat doe je als Mol? Je gaat niet proberen om helemaal niets door te geven. Want als je niets meldt en dus eigenlijk niet meedoet aan het spel, dan geef je de groep de gelegenheid om de opdracht optimaal uit te voeren. En dat is niet de bedoeling.

De beste strategie is dus om zo snel mogelijk vier bedragen door te geven. En dan natuurlijk wel zo laag mogelijke bedragen, zodat de opdracht snel voorbij is en er niet te veel geld verdiend wordt.

Analyse

Diederik vond het allemaal maar wat gênant en deed eigenlijk niet erg mee,terwijl Jochem redelijk ‘hands-on’ was in zijn aanpak. Hier en daar ook wat te letterlijk hands-on, als we de blikken van enkele vrouwen zo zagen.

Op een gegeven moment zagen we Diederik ergens lopen, waar het volgens hem dood liep, maar dat was uiteindelijk hetzelfde punt waar Imanuelle nog wel verder ging en ineens meerdere hoge bedragen bij elkaar vond.

Imanuelle Grives was de eerste die iemand met een button vond en deze ook doorgaf. Het deel dat dit verdacht maakte, was het feit dat ze de persoon vond die slechts €10 waard was. Daarmee werd dus maar een klein bedrag verdiend en viel er dus sowieso één van de grotere bedragen af. We weten van het bestaa van €750 en €500 af en Art wekte de indruk dat ook de €1000 er nog tussen heeft gezeten, dus de kans dat minstens één van die bedragen af zou vallen werd ineens een stuk groter.

Anderzijds zou ik als kandidaat zelf ook daar genoegen mee nemen, omdat je in ieder geval iets pakt ten opzichte van je concurrentie. Als je na de €10 ook nog €250 en €500 vindt en een ander heeft €750 gevonden, dan win je het toch maar net met die €10 verschil.

Thomas vond dezelfde man, maar hij vond het te weinig en besloot het daarom niet te melden. Later vond hij ook een iemand ter waarde van €100, die hij wel meldde bij Art.

Sanne probeerde ook de €10 nog te melden, maar dat was dan al te laat.

Thomas liep nog wel de vrouw met een button van €750 straal voorbij, wat natuurlijk erg verdacht is, aangezien het één van de hoogste bedragen is.

Daarna zagen we hoe Imanuelle zowel de €500 als €20 vond en meldde. Dat is een kandidaat die 3 van de 4 bedragen meldt, of de Mol die toch zo al de twee laagste bedragen binnenhaalt. Maar door de €500 (plus het vele geld dat ze in andere opdrachten al op heeft gehaald) zou ik eerder uitgaan van het eerste.

Kort daarna (in ieder geval volgens de montage), zien we hoe Jochem te laat de €750 meldt. Helaas was hij nummer 5, dus ging dat niet meer de pot in.

Conclusie

Er wordt hier €630 verdiend, maar ook net zo goed tot twee keer toe €750 misgelopen.

Sanne en Diederik lijken überhaupt niet echt mee te doen aan de opdracht. Maar zoals in het mollenperspectief beschreven, lijkt dat niet echt een goede strategie voor de Mol.

Gek genoeg is Imanuelle, die hier toch het meeste geld binnen heeft gehaald, bijna het verdachtst, doordat ze twee hele lagen bedragen meepakte. Maar zoals al eerder aangegeven: ook als kandidaat kan dat in je voordeel werken. Mogelijk had ze, als ze die €500 er niet ook bij had, die €20 ook maar even gelaten voor wat het was, omdat ze dan wel voor de eventuele winst toch de hogere bedragen nodig had.

En tot slot: Art Rooijakkers wekte in zijn uitleg van de opdracht de indruk dat er toch ook een bedrag van €1000 in het spel was. Wat nu als één van de kandidaten die we minder in beeld hebben gezien steeds in de buurt van die persoon hebben gezien? Als er dan een andere kandidaat in die buurt komt, denkt die: “Oh, daar loopt hij/zij al, dus daar zal niets nieuws te vinden zijn.”

Financieel

Voor de pot betekent dat het volgende:

Imanuelle Grives

Thomas Cammaert

Jochem van Gelder

Helemaal fair is het misschien helemaal niet. Maar we weten van Thomas en Jochem in ieder geval dat ze in positie waren om meer geld op te halen dan ze deden, dus dat moet ze wel aangerekend worden. Van anderen weten we door de montage niets.

De €10 die Thomas liet liggen heb ik niet meegenomen om dezelfde reden dat Sanne deze niet aangerekend krijgt, namelijk omdat deze al door Imanuelle uit het spel was gehaald.

Nadat Thomas zijn laatste bedrag te laat meldde, zei hij tegen de vrouw met die button dat hij dacht haar eerder te hebben gezien. Zij grapt hierover: “Waar, in je dromen?” Thomas lacht met haar mee daarom. Maar als de aanname uit het mollenperspectief klopt, dat de Mol van te voren foto’s heeft gezien van de mensen met de buttons, dan heeft hij deze vrouw inderdaad al eens eerder gezien.

Vervolgens vertelde Art na afloop van de opdracht dat inderdaad Imanuelle het meeste geld heeft opgehaald. En dat ze nog twee mensen mocht kiezen die ook niet hun scherm hoefden te zien na de test. Eerder kreeg ik de indruk dat het om slechts één persoon zou gaan, maar dit is nooit specifiek vermeld. Mijn eerste indruk tijdens de uitzending was dat ze voor iedere briefje dat ze meldde een schem niet hoefde te zien. Eén daarvan uiteraard voor haarzelf en dan twee voor haar andere bedragen. Maar dit weten we ook niet zeker en er valt ook verder niet veel aan af te lezen.

Wat interessanter was, was het groepsgesprek daarna. Imanuelle vroeg zich af of ze al direct een keuze moest maken, of dat ze erover na mocht denken. De rest reageerde daarop door allemaal adviezen te geven, zoals “Kies sociaal” en “Kies loyaal,” wat uiteraard bij iedereen voor zichzelf sprak voornamelijk. De enige die niet echt voor zichzelf pleitte, maar meer algemeen was Diederik. En bij mij persoonlijk zou dat waarschijnlijk ook het beste gewerkt hebben, dus ik kan zijn gedachte daarachter best begrijpen: niet de druk erop leggen en daardoor het meer gegund krijgen van degene met de keuze.

Maar er was één iemand met toch opmerkelijke adviezen, namelijk Thomas. En ja, ik besef dat hij een van de twee wegen is in mijn tunnel op dit moment, maar toch probeer ik het objectief te blijven bekijken. Hij geeft namelijk twee adviezen. Eerst zegt hij: “Kies wijs!” Dat klinkt meteen alsof het iets met de titel (‘wijzer worden?’) te maken zou kunnen hebben. En aanvullend zegt hij: “Kies mij!” Dat kun je zien als Thomas die ervoor pleit dat Imanuelle hem het gunt om niet het scherm te hoeven zien, maar ook als: “Kies mij in de test, want ik ben de Mol.” Dit zou in mijn optiek vallen in hetzelfde straatje als Jon van Eerd in 2009 met “Ik wist het! Ik wist het!” toen de groep hoorde dat ze naar Jordanië zouden afreizen, waarbij hij als Mol de enige was die dat al wist.

De test

Kandidaat Biecht Vragen
Diederik Jochem, Sanne
Imanuelle Diederik Diederik, Sanne
Jochem Diederik Diederik
Sanne Diederik, Jochem, Thomas Diederik, Jochem, Thomas
Thomas Sanne Diederik, Jochem, Sanne

Alleen Sanne en Thomas kregen hun schermen te zien. Zoals ik al op Twitter opmerkte, kunnen we zeggen dat alleen zij daardoor iets wijzer zijn geworden. Wat ze zou koppelen aan de titel van de aflevering. Maar het vraagteken in de titel maakt het toch ook weer minder zeker dat dat bedoeld werd.

Hoe dan ook: twee groene schermen, dus er is niemand afgevallen in Wie Is De Mol 2017 aflevering 6.

Follow the Money van Wie Is De Mol 2017 aflevering 6

De invulling van de Follow the Money filosofie voor dit seizoen is weer iets aangepast, als gevolg van de veiling opdracht. Daarom is het opgesplitst in hoe men presteerde voor de veiling en daarna.

De laatste update voor de reset was als volgt:

Kandidaat Oud saldo Verdiend Gekost Nieuw saldo
Diederik 1750 250 0 2000
Imanuelle 3250 250 0 3500
Jochem 650 250 -250 650
Sanne 2750 250 0 3000
Thomas -1750 0 -250 -2000

En dit is de stand sindsdien.

Kandidaat Oud saldo Verdiend Gekost Nieuw saldo
Diederik 0 0 0 0
Imanuelle 0 530 0 530
Jochem 0 0 -750 -750
Sanne 0 0 0 0
Thomas 0 100 -800 -700

In Wie Is De Mol 2017 aflevering 6 werd er vooral als groep verdiend, maar toch net met de laatste opdracht nog wat individueel. Dus gelukkig kunnen we nog wat meenemen in de berekening. En niet geheel verrassend komen de twee meest verdachte Mollen (in mijn optiek) ook het slechtste uit de verf. Maar sinds de reset is er zo weinig individueels te zien, dat het moeilijk is om daar echt concrete conslusies uit te trekken. Hopelijk na volgende week weer iets meer.

De titel van Wie Is De Mol 2017 aflevering 6: wijzer worden?

De titel van Wie Is De Mol 2017 aflevering 6 luidt ‘wijzer worden?’

Zoals gezegd verwachtte ik door de titel iets met tijd, waarbij een kandidaat iets te maken zou hebben met tijdsaanduiding, waardoor deze in feite zou fungeren als wijzer van de klok. Maar dit was niet het geval.

Dus een tweede idee dat door me heen ging, was dat we moesten kijken of we iemand een wijzende beweging zagen maken. Dat gebeurde wel, bij de maai opdracht. Daarbij wezen zowel Diederik als Sanne naar te gemaaide tekst om bepaalde letters te lezen. Doordat zij lezer werden, werden in zekere zin dus ook ‘wijzer’. Maar eerlijk is eerlijk: ik vind deze zelf ook niet heel sterk.

Dan kijken we dus of er mensen iets meer te weten zijn gekomen en dus wijzer zijn geworden. Op zich Sanne en Thomas, omdat zij wél hun scherm te zien hebben gekregen en dus bevestiging hebben dat ze op het goede (of in ieder geval niet het slechtste) spoor zitten.

Maar als Imanuelle ervoor heeft gekozen om volledig op Diederik te gaan zitten, zoals ze eerder al beweerde, en ze weet dat Jochem ook op dat spoor zit en er is geen enkel rood scherm geweest… Dan had het dus voor één van hen moeten zijn, want de Mol in hun ogen – Diederik – krijgt natuurlijk geen rood scherm. Dat is waarschijnlijk ook waarom ze in de biecht zegt dat ze denkt dat iedereen op dezelfde Mol zit nu. Zo zou zij dus wijzer geworden zijn. In de praktijk blijkt dit in ieder geval niet zo te zijn, waardoor ze dus niet echt wijzer is geworden. En dat zou dan ook het vraagteken in de titel verklaren: is ze wel echt wijzer geworden? Maar als de titel een verwijzing naar de Mol moet zijn, dan lijkt het me ook onwaarschijnlijk dat Imanuelle de Mol is. Dus denk ik ook niet dat dit hem is.

Hadden we dan toch wijzer moeten worden van de adviezen van Thomas: “Kies wijs. Kies mij,” of is dat een gevalletje tunnelvisie? In ieder geval in de sfeer van het programma, lijkt me dat de sterktste keuze van het lijstje hier.

Tot slot

Het einde is in zicht en er moeten nog een paar mensen naar huis. De ontknoping komt eraan. Naar alle waarschijnlijkheid nog 2 normale afleveringen, waarin er nog 2 mensen afvallen. Dan houden we er nog 3 over voor de finale. En dan over 4 weken alweer de ontknoping van dit prachtige seizoen. We zijn er bijna!

Hopelijk valt er nog even een goede verdachte af, of komt er één van de twee met een actie die hem definitief afschrijft als Mol, zodat de tweebaanstunnel eindelijk opsplitst en er nog maar één verdachte overblijft.

Reageren op deze analyse kan via de Facebookpagina, Twitter, of een mailtje naar mail@widm-breakdown.nl.

Voor de volgers van De Mol uit België ben ik er vrijdag weer. En anders volgende week zondag weer met de volgende analyse van Wie Is De Mol 2017. Tot snel!