Nu het zeventiende seizoen erop zit gaan we kijken wat wel en niet gevonden was in de BreakDown analyses. Er waren toch best wat mensen die er naast zaten. Hen heb ik even de tijd te geven om het te verwerken. Daarom is deze terugblik een weekje later. Oké… Dat en omdat ik vorige week een druk weekend had ;-) En ook waren er dit jaar op de website geen extra molacties en aanwijzingen, waar dit voorheen wel was. Dus ook daar hoopte ik nog eventjes op. Kortom: een optelsom.

Maar laten we gaan kijken naar wat er per aflevering uitgelegd werd in Wie Is De Mol 2017 aflevering 10.

Aflevering 1

Wat we als eerste zagen van aflevering was de opdracht, waarbij Mol Thomas Cammaert eerst in de helikopter belandde. Daarna moest hij met 3 anderen op zoek naar de vrijstellingen.

In het mollenperspectief stelde ik dat de Mol niet in de helikopter wilde belanden. Daar viel immers geen geld uit de pot te houden. Daar zat ik er dus geheel naast. Maar… Om mezelf te verdedigen: Thomas gaf zelf ook aan dat dit niet per se de ideale start was. Maar hij gaf op dat moment de voorkeur aan het vertrouwen van de groep. Dus dit kleine verlies vind ik nog wel te slikken.

Aflevering 2

Uit de tweede aflevering werden 2 van de 3 opdrachten behandeld in Wie Is De Mol 2017 aflevering 10.

Opdracht 1: papierfabriek

In de tweede aflevering ging de groep als eerste naar de papierfabriek. Voor die opdracht schreef ik als één van de mogelijkheden in het mollenperspectief: “De Mol kan ervoor kiezen om tijd te rekken, zodat er minder opdrachten kunnen worden uitgevoerd.” En in zijn uitleg hierover, hoorden we Thomas vertellen hoe zijn teamgenoten – Imanuelle en Yvonne – ideaal waren. Zij volgden hem blindelings rondom de fabriek, waardoor het een dik half uur duurde voor ze überhaupt een opdracht vonden. En met een uur de tijd, is dat best veel.

Ook besloten hij en Imanuelle niet heel de papierrol af te rollen. Maar dit was meer Imanuelles initiatief dan dat van Thomas zelf. En daar bleek het geld wel te hebben gezeten. Thomas’ aanpak daar had ik half goed ingeschat. Ik stelde namelijk dat hij niet alles van de instructies had voorgelezen, zodat ze niet op de juiste plek zouden zoeken. Hij had wel degelijk extra informatie, die hij benutte door bij de eerste gelegenheid direct de papierrol te verlaten. Maar het was niet dat de informatie op het briefje had  gestaan.

Maar die analyse was op 4 uur slaap over 2 nachten gespreid gemaakt. Daarom had ik destijds al aangegeven dat het waarschijnlijk niet de sterkste was.

Opdracht 3: bizar

In het mollenperspectief stelde ik dat de Mol weet wie er liegt. En daarom dus weet op wie er in ieder geval niet gestemd moet worden.

Bij de analyse van de opdracht schreef ik: “De drie die op Roos stemden (Sigrid, Thomas en Yvonne) waren daarom verdachter.” En wat blijkt? De Mol zat inderdaad in dat drietal. Puntje voor de BreakDown.

Aflevering 3

Uit de derde aflevering kregen we van de eerste en derde opdrachten molacties te zien. En voordat we die te zien kregen, hoorden we Thomas ook zeggen dat hij meer risico’s wilde nemen. Dit bleek hij ook echt te doen.

Opdracht 1: zandlopers

In het mollenperspectief van deze opdracht beschreef ik vijf verschillende scenario’s. Drie daarvan waren deze:

 • Slimmer is het om als Mol een loper te zijn en ervoor te zorgen dat je delen van het halve geld mist, zodat het bedrag daarop in mingeld veranderd. Zo lijkt het alsof je goed je best hebt gedaan, terwijl er eigenlijk alleen maar geld uit de pot gaat.
 • Ook kan de Mol als loper onderweg briefjes van hogere bedragen eventueel ‘per ongeluk’ verliezen. En niemand zou na kunnen gaan waar dat dan gebeurd is, als er niet tussendoor geteld wordt. Maar gezien de tijdsdruk, is de kans dat dat gaat gebeuren niet heel groot.
 • Wanneer de Mol een loper is, is het voor hem zo interessant mogelijk om later in de reeks te zitten. Uiteindelijk is de laatste degene die bepaalt wat er binnenkomt en wanneer.

Deze sloten alle drie aan op wat Thomas deed hier. Dus met saboteren op drie verschillende manieren kunnen we inderdaad stellen dat hij meer risico genomen heeft daar.

Later beschreef ik ook nog in de analyse: “Bij het volgende paaltje vraagt Thomas of Diederik hem ziet. Die reageert daarop met dat hij hem wel net nog ziet, maar niet wat hij doet. Er is nog 2:15 over. De reden dat deze vraag van Thomas verdacht is, is het feit dat het in deze fase van de opdracht het heel erg gunstig is voor een Mol om niet gezien te kunnen worden en dus ongestoord wat geld te verduisteren.” En jawel, dit bleek precies te zijn wat er gebeurd was.

De analyses begonnen al wat sterker te geraken in dit stadium.

Opdracht 3: rijdende route

Voorafgaand aan de rijdende route opdracht stelde ik in het mollenperspectief dat de Mol in eerste instantie wilde vertragen. Dit heeft Thomas ook op verschillende manieren geprobeerd. Zo was er het net nog door oranje rijden als voorste auto, waardoor zijn auto gescheiden werd van de rest. En ook miste hij nog een keer een afslag, waardoor ze weer een stuk opnieuw moesten doen.

Aflevering 4

Uit aflevering 4 kregen we wederom van de eerste en derde opdrachten molacties te zien. Het lijkt wel een patroon.

Opdracht 1: Pendleton round-up

In het mollenperspectief voor de Pendleton round-up schreef ik: “Wil je als Mol echt een goede slag slaan, dan zorg je dat je als laatste het veld in gaat en dat je dan gepakt wordt. Dan houd je niet alleen het geld van jezelf uit de pot, maar zorg je ook dat het geld van de kandidaten voor je niet verdubbeld wordt.”

En wie bleek er als laatste te zijn gegaan? Thomas, onze Mol. Het pakte precies zo uit als beschreven.

In de analyse schreef ik nog: “Het werd het laatste, omdat hij aan het einde erg treuzelde en net voor de finish aan zijn hand werd gevangen.” En ook daarvan erkende hij dat dat zijn tactiek was geweest.

Opdracht 3: koehandel

De oplettende kijker kon niet hebben gemist wat er precies gebeurde bij de koehandel.

“Tijdens de veiling zelf is het de Mol er alles aan gelegen om het bieden lekker hoog op te drijven. En daarbij zou het nog het mooiste zijn als hij er zelf geen jokers aan overhoudt, zodat de schuld eerder bij de uiteindelijke bezitters komt te liggen.” Dat schreef ik in het mollenperspectief. En het was precies wat er gebeurd was.

Het feit dat in de analyse van de opdracht ook in iedere paragraaf Thomas’ naam dikgedrukt stond zei eigenlijk genoeg.

Aflevering 5

Van aflevering 5 kregen we een keer de eerste opdracht niet te zien. De volgende daarentegen wel. En dat was ook de enige.

 

Opdracht 2: pony express

Een pure jokeropdracht had verder niets met geld te maken. Dus in dat opzicht viel er weinig uit de opdracht te halen. Maar dan moet je het cryptischer bekijken.

Met “Het eerste dat opvalt, is dat bij het verdelen van de enveloppen Thomas ze allemaal in handen heeft en daar eerst envelop nummer 2 eruit pakt voor zichzelf en daarna de rest uitsteekt voor de anderen om van te pakken. Hiermee heeft hij zowel de letterlijke enveloppen en de figuurlijke teugels in handen voor deze opdracht,” begon ik de analyse. ‘Teugels in handen’ was daarbij de titel van de aflevering. En ook de keuze om inderdaad te zorgen dat hij zelf jokers moest maken werd bevestigd als bewuste keuze.

“Daarbij is het Thomas die met het ijzer het logo van de Mol in de jokers zet. En daarmee drukt hij dus letterlijk zijn stempel op de opdracht.”

Aflevering 6

Van aflevering 6 kregen we alleen de laatste opdracht te zien. Er werden dus ineens flinke sprongen gemaakt. Daarom is het zo jammer dat de overige opdrachten niet online nog verder uitgelegd werden. Er is nu een gat van 3 opdrachten die niet eens behandeld zijn. En ik ben er  toch zeker van dat er nog wel gesaboteerd is.

Opdracht 3: Helix rodeo

Het gebeurt niet vaak, maar als het gebeurt ontken ik het ook niet. Bij deze opdracht zat ik er qua mollenperspectief helemaal naast. Ik verwachtte dat de Mol graag lage bedragen wilde melden. Maar dat deed Thomas niet. Wel gaf ik aan dat niets doorgeven ook een optie was, maar dat leek mij voor een Mol geen gewenste aanpak, omdat je helemaal niet meedoet dan.

Dat Thomas wel de vrouw ter waarde van €750 voorbij gelopen was, was wel als verdacht aangekaart. En dat bleek dan ook zijn belangrijkste molactie hier te zijn geweest. Dus in dat opzicht was dan in ieder geval de analyse nog goed.

De grote grap bij deze was dan ook vooral dat Jochem haar nog vond en alleen maar vroeg hoeveel mensen al bij haar geweest waren. Proberen om het geld toch te melden en zo te concluderen dat de Mol er geweest was deed hij alleen niet. Had hij dat wel gedaan en was het geaccepteerd, dan had hij de vrouw kunnen vragen wie haar genegeerd had. Dan had ze Thomas omschreven en had Jochem dus kunnen weten wie de Mol was. Maar ‘had kunnen weten,’ want hij had het niet gedaan. En bleef dus zo ongeïnformeerd.

Aflevering 7

Van aflevering 7 kregen we de eerste opdracht meteen te zien. En later nog de derde.

Opdracht 1: etherdiscipline

In het mollenperspectief van deze opdracht schreef ik letterlijk: “Je kunt er natuurlijk ook gewoon voor kiezen om antwoorden helemaal niet door te geven.” Dat bleek toch wel de voornaamste tactiek.

Aanvullend schreef ik ook: “Er zit een tijdlimiet aan de opdracht, dus wil de Mol zo lang mogelijk blind zijn voor het feit dat ze in een keten staan en niet iedereen in contact met iedereen. Hoe langer het duurt voordat de groep dat in de gaten heeft, hoe minder tijd er overblijft om de vragen daadwerkelijk beantwoord te krijgen.” En ook op die manier werkte Thomas de opdracht tegen.

Opdracht 3: opschieten

“De Mol wil natuurlijk zelf zo snel mogelijk dat eerste rondje maken, zodat er zo min mogelijk tijd is om op de ballonnen te schieten. Dan is het ook het makkelijkst namelijk om buiten de tijd terug te komen, waardoor je zelfs met alle doelen geraakt nog geen geld wordt verdiend.” Daarmee begon het mollenperspectief voor deze opdracht. En het was exact wat Thomas deed.

Verder gaf ik aan in de analyse dat Thomas als enige in de eerste ronde anderen aanspoorde om harder te rijden. En hij was de enige die buiten de tijd terug kwam in de tweede ronde. Hoewel dat eerste niet werd erkend als molactie, was het wel typerend voor een Mol. En dat laatste was inderdaad de bewuste molactie.

Aflevering 9

De hele achtste aflevering werd overgeslagen. Dus kregen we van aflevering 9 te zien hoe Thomas Cammaert te werk ging in Moltown.

Opdracht 1: Moltown

In het mollenperspectief beschreef ik hoe de Mol hier wilde dat bordjes op de verkeerde plek kwamen te hangen. Dat was natuurlijk ook wel een open deur intrappen. Maar ik gaf ook aan hoe de Mol bij iemand ‘die hij niet vertrouwde’ bordjes kon corrigeren. Op dat moment was Sanne zijn zogenaamde hoofdverdachte. En we kregen hier te zien dat hij inderdaad de bordjes van Sanne had verhangen. Een 100% accurate inschatting dus.

De verborgen aanwijzingen

Kort opgesomd waren dit de officiële verborgen aanwijzingen:

 1. Thomas had als enige 2 gezichten in de leader – een verwijzing naar zijn dubbelrol. (niet gevonden)
 2. In het pretpark riep Thomas “Holy MOLy”. (niet gevonden)
 3. In de papierfabriek hingen de briefjes ‘halverwege’ en ‘mol’ naast elkaar. Daarbij was Thomas precies halverwege de aflevering in beeld. (niet gevonden)
 4. Op de kaft van één van de boeken in aflevering 3 stond een oranje vingerafdruk. Een verwijzing naar ‘Soldaat van Oranje’ waar de Mol in speelde.
 5. “Für Elise – Bagatelle #25” werd vier keer gespeeld. Daarmee was 25-4 een verwijzing naar de verjaardag van de Mol. (niet gevonden; het gebruik ervan wel als verdacht erkend)
 6. De Mol zette zijn handtekening op de jokers en de M bij de maaiopdracht. (beide gevonden)

Nu is de BreakDown ook helemaal niet gericht op de verborgen aanwijzingen. Dus vind ik het niet zo gek dat ze lang niet allemaal naarboven gekomen zijn tijdens de serie.

De titels

Dit waren de aanwijzingen in de titels:

 • meer dan normaal: de Mol had meer lasso’s te pakken dan de kandidaten. (niet gevonden)
 • teugels in handen: de Mol hield envelop #2 achter en had zo de teugels in handen. (gevonden)
 • het einde in zicht: de laatste letter is de T van Thomas. (gevonden door een oplettende Twitteraar)

Tot slot

Het zeventiende seizoen Wie Is De Mol zit erop. De BreakDown heeft de Mol weten te onthullen. En dus hoef ik niet te stoppen, zoals ik aan het einde van de analyse van aflevering 9 optioneerde. Nu lag dat zeker ook niet in de planning. Maar het was meer een statement van overtuiging in het gelijk dat Thomas de Mol was.

Dat neemt niet weg dat er in alle waarschijnlijkheid wel wat dingen gaan veranderen. Maar het volgende seizoen is nog ruim 9 maanden weg. Dus dat gaan we meer bekijken t.z.t. De voornaamste reden voor een verandering zal een afname in beschikbare tijd zijn. Maar wie weet hoe het er voor staat over 9 maanden? Nogmaals: updates zullen t.z.t. gemeld worden via de site en via de onderstaande Facebook en Twitter pagina’s.

Reageren op deze terugblik kan via de Facebookpagina, Twitter, of een mailtje naar mail@widm-breakdown.nl. Maar zeker omdat het seizoen er al op zit, verwacht ik deze week niet veel.

Voorlopig ben ik er nog even voor de Vlaamse serie De Mol. Die analyses zijn er op vrijdag. Maar gezien de aanzienlijk lagere cijfers qua bezoekers, is dit waarschijnlijk het laatste seizoen voor de Vlaamse analyses. Mogelijk verandert mijn mening daarover nog, als ineens in de komende weken de aantallen flink oplopen. Mocht jij wel een van die lezers zijn, dan in ieder geval tot vrijdag!