We zijn aangekomen bij de derde aflevering en er is één kandidaat naar huis, dus gelukkig deze week één persoon minder om op te letten. Helaas was Airen verre van verdacht en dus heeft het ons nog niet veel geholpen. Maar het maakt het wel overzichtelijker met een kandidaat minder.

Om te beginnen moet ik nog even wat aandacht besteden aan een theorie die naar aanleiding van de vorige aflevering binnen is gekomen. Het gaat hierbij om de titel van Wie Is De Mol 2016 aflevering 2: het laatste woord, letterlijk. En er zijn verschillende manieren om de titel te benaderen als mogelijke aanwijzing richting De Mol. Maar er zijn mensen geweest die uit het bezoek van Klaas aan het klooster en het genootschap van oud-Mollen van iedere Mol het laatste woord letterlijk hebben genomen. Wanneer je deze dan onder elkaar zou zetten en iets in volgorde verschuift, kan je de volgende lijst maken:

 • MolboeK (door Kees Tol)
 • OordeeL (door Margriet van der Linden)
 • LegendA (door Anne-Marie Jung)
 • ContrA (door Dennis Weening)
 • FocuS (door Suzan Visser)

Wanneer je in deze volgorde van alle woorden de eerste letters pakt en daarna alle laatste letters, dan krijg je Mol cf. Klaas. Cf. is in dat geval de afkorting voor het Latijnse confer, oftewel ‘vergelijk’. In een meer bekendere vergelijking zou er dus staan Mol = Klaas. En dat zou dus de doorslaggevende hint moeten zijn dit jaar.

Persoonlijk zou ik het erg zonde vinden als er zo vroeg in het seizoen al een hint is die het zo vroeg weggeeft en waar ook geen verdere twijfel over kan zijn.

De hint doet veel denken aan de zinnen van de priester in de eerste aflevering in 2013, waar de eerste letters van die zinnen de “C IS THE MOLE” theorie creëerden. Alleen kon dat seizoen de C staan voor kandidaten Carolien Borgers en Paulien Cornelisse (die beide ook de finale haalden), alleen was het woord waar de C van kwam het woord “case” wat net zo uitgesproken wordt als de naam van de uiteindelijke Mol – Kees Tol.
Het punt is: bij de “Case is the mole” hint was er in ieder geval nog twijfel over welke deelnemer dat seizoen het ging. Dat de drie mogelijkheden ook alle drie in de finale kwamen maakte het alleen maar leuker. Hier staat er letterlijk al Klaas is de Mol. Wat voor velen, tenzij hij tot ieders verrassing ineens het spel moet verlaten, denk ik het seizoen grotendeels zou verpesten. Niet dat Klaas geen goede Mol kan zijn. Maar als het zo vroeg al zo overduidelijk is, dan is het seizoen voor mij persoonlijk in ieder geval wat teleurstellend.

Dat gezegd hebbende, gaan we gewoon door zoals we al bezig waren. En dat is met gewoon alle mogelijke opvallende zaakjes van iedereen te blijven analyseren. En wie weet? Misschien komen we wel tot de conclusie dat “Mol cf. Klaas” puur toeval is! Dan hebben we in ieder geval nog alle informatie over alle anderen achter de hand. Weg met de tunnelvisie! En op naar de eerste opdracht.

Opdracht 1: Geld matchen

De groep werd verdeeld in tweetallen en één drietal (dit laatste uiteraard als gevolg van het feit dat er in de eerste aflevering niemand naar huis ging) die verspreid door de stad gedropt werden. Iedereen kreeg een derde deel van een biljet, waarbij het de opdracht was om 3 delen van eenzelfde biljet bij elkaar te krijgen. Her en der door de stad verspreid (eigenlijk gewoon op de plaats van de droppingen plus nog één extra verborgen locatie (waar vanzelfsprekend een deel van het hoogste bedrag lag)) stonden er palen met daarop ook weer onderdelen van de biljetten. In de opdracht werd ook al vermeld dat ze voor het €1000,- biljet ondergronds zouden moeten.

Dit is opvallend. Want waar zoek je De Mol? Onder de grond, zo leerden we al in de laatste opdracht van 2008 met Dennis Weening. Dus in dit geval zijn verdacht: de mensen die opzoek gaan naar dat biljet (omdat zij onder de grond willen), maar ook degene die al op dat biljet staat (Ellie), omdat die in zekere zin al onder de grond zit de hele opdracht. Dat het dan ook om de €1000,- oftewel “de rug” gaat, die misschien ook wel heel de tijd wordt herhaald in “het spel verandert niet voor je ogen, maar achter je rug,” dan zou dat zomaar een hint kunnen zijn richting Miss Etherdiscipline.

Het idee was dat iedereen een deelbiljet van de paal mocht halen, maar er moest altijd ook weer iets voor terug gehangen worden. Dus kom je met een deel van €250,- en een deel van €500,- ineens een paal tegen met een onderdeel van het €250,- biljet, dan is het voor de hand liggend, dat het €500,- deel daar opgehangen wordt, zodat het duo op dat moment al 2 van de 3 delen van hetzelfde biljet heeft.
Wanneer alle 3 de delen bij elkaar zouden zijn verzameld, zou het geld van dat biljet in de pot gaan.
En voor het gemak, kregen ze ook nog telefoons mee, zodat de groepjes onderling konden communiceren. Zo wist men wie wat had en waar men eventueel missende delen nog kon vinden.

De verdeling was als volgt:

 • Ellie en Rop (begonnen met €50,- en €100,-)
 • Klaas en Tim (begonnen met €250,- en €500,-)
 • Annemieke en Taeke (begonnen met €500,- en €1000,-)
 • Cécile, Marjolein en Remy (begonnen met €100,-, €250,- en €1000,-)

Allereerst krijgen we te zien dat Annemieke en Tim al een deel van de €500,- hebben en ook staan bij een paal met nog een deel daarvan. Dus eigenlijk al vanaf het begin hebben zij de opdracht al half uitgevoerd (je hebt één deel, dus je moet er twee bij vinden en daarom is bij het vinden van één nieuw deel de opdracht al half uitgevoerd). Is het verdacht te noemen dat ze ervoor kiezen om het lagere bedrag mee te nemen en niet te gaan voor het hogere (en hoogste) bedrag? Ik denk het niet. Als je de zekerheid krijgt van het kunnen vinden van één van de twee, terwijl je nog geen enkel idee hebt waar de andere twee delen van de €1000,- liggen, dan zou ik dat niet als verdacht zien. Maar het kan natuurlijk ook strategische gedropt zijn van de productie om De Mol een handje te helpen om vanaf het begin voor een lager bedrag in de pot te gaan. Dus omdat niets is wat het lijkt en, ondanks dat het zo begrijpelijk is, moet ik toch een kanttekening plaatsen bij Annemieke en Taeke.

Vervolgens zien we Mol cf. Klaas en Tim samen met hun twee deelbiljetten. Ook zij worden gedropt bij een paal waar nog een deel van hun lagere biljet ligt, dus hier lijkt wel degelijk een patroon in te zitten. Zij pakken hun tweede deelbiljet van €250,- en laten het derde deel voor Annemieke en Taeke van het €500,- biljet achter. Om dezelfde reden als het vorige duo moet hier ook een aantekening gemaakt worden voor Klaas en Tim. Als ze nu in ieder geval maar even door communiceren dat ze daar dat andere deel hebben achter gelaten…

Terwijl Klaas net voor wil stellen dat ze even met de rest moeten communiceren, worden zij gebeld. En wat denk je? Het is ook nog eens direct Taeke, dus “Congratulations, you have a new match!” Maar na een Tinder-achtige match moet er toch eerst een keer afgesproken worden, voordat je wat kunt bereiken. Dus spreken ze af waar Annemieke en Taeke hun missende deel kunnen vinden.

Wat vervolgens opvalt, is dat wanneer duidelijk is dat Annemieke en Taeke naar de eerste locatie van Klaas en Tim moeten, het erop lijkt dat Klaas van Kruistum ook richting de locatie van Annemieke en Taeke wilt lopen. Daarop zegt Tim terecht: “Ja, maar daar hoeven wij niet heen.” En zo blijven ze de andere kant op lopen.

Dan komen we bij het drietal, die op een plein staan. Het gevoel dat ik erbij kreeg, was dat zij het meest centraal stonden van alle groepjes. Maar het kan ook puur de montage zijn en de indruk die werd  gewekt doordat iedereen maar naar hen toe moest komen in plaats van elkaar tegemoet komen. Dit laatste is natuurlijk wel verdacht, als bijvoorbeeld blijkt dat zij juist niet centraal stonden, maar juist in een verre uithoek. In dat geval zouden Cécile, Marjolein en Remy door stil te blijven staan voor de anderen ook onnodig veel tijd voorbij laten gaan. En het komt misschien lulliger over dan terecht is, maar aangezien Marjolein in dit groepje zit, verrast het me ook totaal niet. Ze zou zich eens een keer inspannen bij een opdracht.

Het drietal bleek ook in de buurt van een paal te staan en wat denk je? Ook zij vinden een deel van hun laagste bedrag. Ze hebben dus twee delen van het €100,- biljet binnen bereik.

Daarna gaan we naar het laatste duo, waar we nog niets van weten. Ellie en Rop hebben de laagste twee bedragen van alle groepen. Ellie vertrouwt haar partner hier niet en besluit alleen maar toe te kijken wat hij wel of juist niet doet deze opdracht. Ja, dat klinkt allemaal heel leuk. Maar als Mol kan je natuurlijk ook al inzien dat sommige mensen wat gelukkiger zijn in dit soort opdrachten dan anderen. Dus als Ellie De Mol is, kan het net zo goed zijn, dat ze een stapje terug doet, omdat ze ervan uitgaat dat Rop de fout wel maakt. En dan heeft zij zich (in ieder geval richting de kijker) alvast ingedekt. Het is geen waterdicht bewijs, maar het valt niet uit te sluiten.

Wat dit duo het meest verdacht maakt, is dat zij als enige niet hun paal zien staan. Oké, ik geef toe, zoals het eruit alsof deze paal ook niet heel lekker opgesteld stond. Maar toch… Als je van anderen hoort dat er een paal was, dan zou je ook bij jezelf na kunnen gaan. Opmerkelijk, Ellie en Rop. Maar ja… Gezien de bedragen op hun biljetten, is het misschien ook wel net zo verstandig om op zoek te gaan naar hogere bedragen en anderen te helpen om hogere biljetten compleet te maken.

Wanneer Remy belt, is Rop heel blij met hem als gesprekspartner. Helder en duidelijk. Alleen horen we Remy nog duidelijk zeggen: “Dan komen wij naar jullie toe.” Toch verandert de planning, omdat het duo Ellie en Rop naar eigen vermoeden niet in de buurt van een paal staan, en blijft het drietal maar wachten op het plein. Wanneer Rop begint te lopen stelt de politie kritische vragen, als “Jij weet hoe we moeten lopen?” op een toon, waarbij de gemiddelde, schuldige verdachte waarschijnlijk al gelijk zou breken. Dus Rop zal zich hier ook erg op zijn gemak hebben gevoeld.

Ondertussen komen Klaas en Remy in contact, waarbij Klaas aangeeft op zoek te zijn naar het laatste deel van de €250,- en Remy aangeeft dat zij die daar hebben. En dus gaan Klaas en Tim op zoek naar het drietal. Op het moment dat Remy ophangt, is er even een vreemd moment, wanneer Marjolein vraagt: “Met wie is Taeke?” Remy antwoordt daarop: “Met Tim.” Dit is begrijpelijk, aangezien hij net aan de lijn was met Klaas, die inderdaad een koppel vormde met Tim. Dus valt het eerder toe te kennen aan een stukje miscommunicatie en niet zo zeer aan het voorliegen door Remy. Hij zal ook meer bezig geweest zijn in zijn hoofd met de opdracht op dat moment, dan misschien wel de meest passieve kandidaat sinds Nadja Hüpscher in 2007. Begrijpelijk, want Remy leek hier wel redelijk het centrale aanspreekpunt voor iedereen te zijn. En eigenlijk deed Remy, die in eerdere afleveringen toch meer verdacht bezig was, dat ook best aardig.

Vervolgens zien we nog een stukje van Klaas en Tim die uit willen vogelen hoe ze bij het plein waar het drietal zich bevindt moeten komen. Zij vragen het aan een aantal locals met succes. Alleen daarna verandert de hele houding van Tim Hofman in dit spel ineens enorm. Waar hij eerst nog gewoon goed en serieus bezig was met de opdracht, is hij ineens met heel andere dingen bezig. Gezellig de zojuist genoemde locals Nederlands leren, proberen vervoer te regelen, maar als dat niet snel lukt, er te lang in blijven hangen. Dat soort dingen.

Dan zien we een aantal momenten van de verschillende rondlopende groepjes, die allemaal eigenlijk niet echt een heel goed beeld hebben van waar ze heen moeten. Dat is allemaal verder niet zo spannend. Maar ineens vraagt Tim aan Klaas of hij niet liever voor de duizend euro wil gaan. “Natuurlijk wil ik de duizend,” antwoordt Klaas. Maar als je al 2 van de 3 delen van €250,- hebt… En je moet er dus nog maar eentje… Waarom zou je dan ineens gaan switchen? Ja, het is meer geld, maar A) je bent al een deel van je tijd kwijt en B) weet je niet waar je het (grotendeels) zoeken moet.
Hierbij is het niet duidelijk of het Tim is die hier uit zichzelf over begint, of dat het juist Klaas is die het idee als eerste laat vallen, waarna Tim dat ter bevestiging aan hem vraagt. Lang leve de montage. Dus omdat dat nog onzeker is, noteer ik het als verdacht van zowel Klaas als Tim.

Vervolgens komen we weer bij Ellie en Rop terecht. En je krijgt steeds meer en meer het idee dat dit duo er echt niets van gaat bakken deze opdracht. Ze zijn op het plein waar ze het drietal zouden moeten vinden. Althans, dat denken ze. Wanneer Rop belt, blijkt dat er een misverstand is ontstaan en dat ze op een totaal verkeerd plein staan. Even snel een stukje teruggespoeld blijkt dat Rops letterlijke woorden aan de telefoon zijn “Oh, dus het plein bij… Waar we gisteren waren? Met die muziek,” waarna hij door Remy gecorrigeerd wordt. Dat hoort zijn koppelpartner Ellie echter niet. Na Remy’s correctie zegt Rop weer: “En daar zijn jullie.” Hierdoor komt het dus over op Ellie alsof hetgeen hij als eerste zei inderdaad klopte. Zo was het heel makkelijk voor hen om verkeerd te lopen, zonder dat zij het in de gaten zou hebben. Kan het ook gewoon puur de onkunde van Rop zijn? Zeker. Maar het is ook een zeer verfijnde molactie.

Dan zien we Annemieke en Taeke op een plein aankomen. En gezien hun reactie, zou het zo maar kunnen zijn dat ze op het juiste plein zijn aangekomen. Op dat moment gaat hun telefoon over en komt Taeke met voor dé zin van deze aflevering, want ik rolde bijna van de bank van het lachen. Eerder was hij bij het opnemen al flauw bezig met “¡Hola! ¿Qué tal?” (oftewel: “Hé, hoe is het?” in het Spaans) wat een paar tellen voor verwarring zorgde. Nu nam hij vrolijk op met:

“Domino’s Pizza’s, goedemiddag, met Taeke!”

Ik zie hier een carrière voor hem weggelegd. Ook Remy moest hier om lachen. Op dat moment komen Annemieke en Taeke aan bij de paal met hun derde deel en lijkt dat allemaal goed te zijn gegaan. Tussendoor komen Ellie en Rop langs, die nog altijd maar het spoor bijster zijn en zij laten zich verder sturen door Annemieke en Taeke. Wanneer het klungelige duo net weer op pad is, komen Annemieke en Taeke tot de conclusie dat ze toch nog een probleempje hebben: ze hebben twee deelbiljetten… En ze staan bij het derde deel… Maar als ze dat deel willen pakken, moeten ze er ook weer iets voor terughangen. Dus moeten ze weer één van hun eigen delen terughangen. Kortom: ze hebben een derde persoon nodig.

Annemieke belt direct Rop hierover, aangezien die net in de buurt was en daarmee het snelste het probleem opgelost zou moeten zijn. Plus: de bedragen van Ellie en Rop waren de laagste van allemaal, dus het was het meest logisch om met één van hen aan te vullen. Desondanks ging Rop hier niet in mee. Die vond dat ze eerst naar dat andere plein moesten gaan en dan zouden ze terugkomen. En in de tussentijd wordt Ellie ook helemaal niet in het gesprek betrokken. Die laat alles maar voorbij gaan. Maar door zichzelf er niet in te betrekken, ontgaat haar ook de nodige informatie, wat voor een kandidaat toch cruciaal kan zijn. Van Rop zou het een goede molactie kunnen zijn, omdat hij wel bezig is met het idee van: “We gaan geld in de pot halen!” Maar in de tussentijd geeft hij een lager bedrag wel meer prioriteit dan het op één na hoogste bedrag.

Vervolgens zien we Klaas en Tim aankomen bij het plein van het drietal en met het nodige wisselen van de biljetten, blijft het drietal staan met de drie delen van Klaas en Tim, die dus hun beide delen hebben overgedragen, terwijl het duo verder gaat met een deel van €1000,- in de hoop zo nog wel het hoogste bedrag in de pot te spelen. Eén deel hadden ze al, het tweede wisten ze ook te vinden. Alleen dat laatste deel was nog onbekend. Ook moet daarbij vermeld worden dat er van de 45 minuten die men had voor de opdracht er op dit moment nog minder dan 12 over zijn.

Hierover zegt Klaas vervolgens letterlijk in zijn biecht:

“Dit is nou typisch zo’n opdracht, waarbij De Mol lachend gewoon met duizend euro heen en weer loopt en denkt: “Ja, jongens… ’t Zal mijn tijd wel duren.””

En op dat moment is hij of Tim degene die als enige zo’n deel van duizend euro in zijn handen heeft. Dus praat hij hier nu over zichzelf? Of verdenkt hij juist Tim? Het heeft toch voornamelijk alle schijn van het eerste.

Wat eveneens opmerkelijk was, was dat op het moment dat Klaas en Tim nog op het verzamelpunt zijn, daar naast de drie delen van de €250,- ook al twee delen van de €100,- zijn, naast dat eerste deel van de €1000,-. Op dat moment hebben ze alleen nog maar het laatste deel van de €100,- nodig van Ellie en Rop voor nog eens €100,- in de pot. Maar doordat Klaas en Tim er vandoor gaan, is dat niet langer mogelijk.

Dit duo komt weer bij dezelfde locals als eerder uit, waar ze vragen waar ze eventueel onder de grond kunnen komen. Ze krijgen wat aanwijzingen en gaan vervolgens weer door. Groetjes!

Dan zien we Ellie en Rop weer langs Annemieke en Taeke lopen en zo wordt in de woorden van Annemieke Schollaardt Rop “gekaapt” en wordt zijn biljet ingeruild voor dat van €500,- dat daar aan de paal hangt, waardoor na de €250,- nu ook de €500,- compleet is. Nadat Rop met Annemieke en Taeke verder uit het spel lag, moest Ellie in haar eentje door. Zij ging snel opzoek naar de paal met dat tweede deel van het duizend euro biljet en ging vervolgens opzoek naar Klaas en Tim.

Wanneer Ellie, Klaas en Tim bij elkaar komen, blijkt dat ze al ongeveer in de laatste minuut zitten. En zo zijn ze er dus niet in geslaagd het laatste, ondergrondse deel van de duizend euro te vinden. Dus dat geld ging niet de pot in.

Met de tijd verstreken, kregen wij als kijkers wel te zien waar het laatste deel lag. En om het voor dit spel nog verdachter te maken: het ontbrekende deel was het deel met het gezicht van Ellie Lust erop (verdacht om de redenen die al aan het begin van deze opdracht beschreven zijn: onder de grond en de ‘rug’).

Analyse: Zoals ik het zie, is het geld in deze opdracht verdiend door Annemieke & Taeke en Klaas & Tim. Dat zijn de duo’s die het werk hebben verricht. Dat het voor het vervolg van de opdracht praktischer was, Klaas en Tim hun delen afstonden aan het drietal en dat Annemieke en Taeke nog de hulp nodig hadden van Rop geeft in mijn ogen het drietal noch Rop het recht te worden beschouwd als geldverdieners, aangezien zij meer “gebruikt werden” om het te doen slagen, dan dat ze het zelf echt goed hebben gedaan.

Zo gaat er €750,- de pot in. Maar we weten al uit de preview van vorige week: deze week gaat er ook geld uit de pot. Dus wat is het waard?

Ook houden Klaas en Tim, al dan niet met opzet, nog €100,- uit de pot.

Mollenperspectief: De Mol weet wat er deze opdracht nog komen gaat. En dus ook dat het niets uitmaakt of je wel of geen geld verdiend. Het sluit volledig aan bij wat er al in de briefing in Wie Is De Mol 2016 aflevering 1 gezegd werd door presentator Art Rooijakkers: je kunt best af en toe eens geld verdienen, als je weet het erna er weer uit te kunnen spelen. Zo trek je een rookgordijn op.

Dus eigenlijk zou De Mol eerder hier wél geld willen verdienen, om goodwill te creëren bij de kandidaten.

Conclusie: Annemieke en Taeke, maar misschien nog wel meer Klaas en Tim maken zich hier dus eigenlijk verdacht, door het goed te doen. Dat is de omgekeerde psychologie van Wie Is De Mol? mensen.

Tussen de opdrachten door kaart Tim nog eens aan bij penningmeester Klaas van Kruistum dat er nieuw geld in de pot zit, dus hij wil het zien. Zo kan men allereerst checken of alles er nog is. Maar men heeft ook wel in de gaten dat er iets mee is. Dat er een aanwijzing in verborgen zit.

In dat gesprek is het (denk ik te horen) Klaas die zich afvraagt: “Wat is dat met die achterkant?” Ook omdat hij daarbij in de biecht wordt gebruikt om dat toe te lichten, lijkt te bevestigen dat het Klaas is die de focus legt op de achterkant van de biljetten. Omdat wij al weten dat daar inderdaad in mozaïekvorm het portret van De Mol op afgebeeld staat, is het opmerkelijk dat dit inderdaad opgemerkt wordt. Er is een hint verborgen op het geld, maar ik kan met niet 1-2-3 voor de geest halen, dat dit eerder in de afleveringen al door Art benadrukt is. Dus hoe ‘weet’ de groep dat er een verborgen aanwijzing in zit? Misschien dat iemand die theorie opgeworpen heeft, maar dat maakt het niet officieel zo. De enige die nog zo haar twijfels bij die theorie heeft is Ellie. Wij weten beter.

Dus is de vraag: wil De Mol dit zoveel mogelijk ontkennen (het geval van Ellie)? Of vindt De Mol tot op heden dat hij te weinig verdacht wordt en wil hij daarom de mensen juist een beetje op het goede spoor brengen en daardoor meer onrust creëren in het spel, omdat mensen zich naast de opdrachten ook nog eens druk gaan maken over het verdiende geld (het geval van Klaas)?

Uiteindelijk is het dan Rop die opmerkt dat het misschien wel een foto is die afgebeeld staat. Dat is een theorie waar Marjolein zich ook wel in kan vinden.

Klaas biecht vervolgens op dat het er toch wel alle schijn van heeft, dat er een soort patroon in zit, maar dat de grote vraag blijft: wat voor patroon?

Daarna zegt Tim in zijn biecht ook iets heel opmerkelijks: “We hebben het nog niet opgelost. Ik in elk geval niet. Maar… On it!” Zegt Tim daarmee nu dat hij “on it” staat? “On” de achterkant van dat geld? In dat geval zou hij De Mol zijn. Natuurlijk kan hij hier ook zeggen, wat hij als kandidaat ook zou bedoelen, dat hij ermee bezig is.

Opdracht 2: Laser

Ja hoor! Tijd voor weer een Wie Is De Mol? klassieker: de laseropdracht. Naast de gebruikelijke scherpschutters, dreigt er dit jaar ook gevaar vanuit de lucht in de vorm van drones met een laser eraan. Ja, ook Wie Is De Mol? gaat met de tijd mee.

Kort samengevat is er €1500,- dat over alle 9 deelnemers moet worden verspreid. Het kleinste bedrag lijkt €50,- te zijn en het hoogte €500,- voor één kandidaat. Wanneer een kandidaat de overkant weet te bereiken zonder geraakt te worden, gaat het geld dat aan die kandidaat toegekend is in de pot. Ook zijn er nog 4 verdubbelaars, waardoor het bedrag van de kandidaat die die bemachtigd verdubbeld wordt. Dus stel dat één kandidaat €500,- waard is en deze alle 4 verdubbelaars oppikt, dan zou in theorie 500 x 2 = 1000, 1000 x 2 = 2000, 2000 x 2 = 4000, 4000 x 2 = 8000 euro waard zijn. Maar oké, dit is Wie Is De Mol? Dus we weten dat het zover nooit zal komen.

Rop stelt voor dat ze hem €50,- geven, omdat hij duidelijk zichzelf niet echt hoog inschat. Annemieke gaat hier tegenin, onder het mom van: “Dat is toch veel te weinig. Stel dat je het haalt, dan is dat toch zonde.” Maar als hij er zelf al weinig vertrouwen in heeft… Waarom zou een ander dat dan wel hebben? Verdacht voor Annemieke dus. Kijk, als Taeke bijvoorbeeld dat voor zou stellen, ja, dan was het verdacht van hem geweest. Maar in het geval van Rop en zijn presteren tot op heden, is het een volledig te begrijpen voorstel.

Vervolgens is het Annemieke die zichzelf gelijk weer in een positiever daglicht zet, door voor te stellen om Ellie op €500,- in te schatten. “That’s what she does,” zegt ze daarover. Ook wil ze Taeke als #2, wat gezien zijn sportieve achtergrond ook geen onlogische keuze is. Maar omdat Marjolein Ellie niet zo vertrouwt, was zij hier niet per se voorstander van. Later ontdekken we dat Taeke €500,- waard was, dus waarschijnlijk is dat nog omgedraaid of iets dergelijks.

Als eerste vertrekt Tim met een waarde van slechts €50,- met als doel het terrein te verkennen. Hij heeft bewust een laag bedrag, zodat hij in ieder geval ook niet te veel verliest, wanneer hij het niet haalt. Tenslotte is het niet zijn hoogste prioriteit om de overkant te halen, maar juist om een goed beeld te krijgen van wat (verdubbelaars, sluipschutters, drones en eventuele andere obstakels) zich waar bevindt.

Tim vervult zijn rol goed. Hij weet voor de rest van de groep een goed beeld te schetsen van wat waar is. Het enige opmerkelijke is dat hij iedereen aanraadt om alle tijd te nemen. Misschien bedoelde hij meer dat er niet overhaast gerend moest worden en dat je beter tussendoor een paar keer dekking kan zoeken in plaats van recht op de eindstreep af, wat dan logisch zou klinken. Maar nu kwam het over, alsof de rest er op hun gemakje doorheen zou kunnen lopen. En dat was absoluut niet het geval.

Daarna evalueert de groep even wat een goede aanpak gaat zijn. Remy toont zich een ware gamer en meent dat je het de schutters zo moeilijk mogelijk maakt, wanneer je zigzagt en als het kan ook af en toe op en neer beweegt. Dat klinkt als goed advies. En het werkt nog ook, zo zal blijken.

Vervolgens gingen Annemieke en Klaas tegelijk het veld in. Ook dit lijkt een slimme keuze, want met meerdere mensen in het veld, moeten drones en scherpschutters ook een keuze gaan maken. Wanneer er dan af en toe gekruist wordt, wordt het helemaal even lastig voor een sniper.

Beide weten een verdubbelaar te bemachtigen, waardoor er voor de rest ook nog maar 2 over zijn.

Wanneer Annemieke er één heeft, besluit ze in één rechte lijn richting de finish te sprinten. Echter, met slechts nog een paar stappen te gaan, wordt zij geraakt. En geen geld én een verdubbelaar uit het spel. Dat zou een goede molactie kunnen zijn van Annemieke Schollaardt. Later blijkt dat zij €200,- waard was. Die gaan dus bij haar negatieve saldo.

Klaas daarentegen doet het beter. Hij weet met zijn verdubbelaar over de finish te komen en brengt daarmee €100,- x 2 = €200,- in de pot.

Up next: Remy en Taeke. Ze hebben de tactiek om elkaar zo veel mogelijk te kruisen. Taeke bemachtigd een verdubbelaar, wat met zijn waarde van €500,- een hele mooie aanwinst voor de pot zou kunnen zijn. En ja hoor. Zowel Taeke als Remy haalt de eindstreep. Dus weten we dat Taeke nog eens €1000,- aan de pot toegevoegd heeft. Van Remy weten we de waarde niet.

Daarna is het klungelkoppel van Ellie en Rop weer herenigd. Zij gaan samen het veld in.

Rop wilt snel van start gaan om zichzelf te bewijzen. In zijn biecht beweert hij nog dat hij het best wel kan. Dat waar hij eerder nog zo min mogelijk geld waard wilde zijn. Dus daarin spreekt hij zichzelf toch wel een beetje tegen. Maar al vlug na de start rent Rop rechtstreeks een net in en valt er zelfs een stuk van de stellage bovenop hem. De anderen liggen hierdoor volledig in een scheur, zoals Rop zelf volledig in het net lag. Vervolgens zegt hij nog: “Ik trouwens nachtblind, dat was ik vergeten te zeggen.” Nu gaan er bij zulke opmerkingen altijd allerlei bellen rinkelen, omdat het idee altijd heerst dat mollen blind zijn. Dit is alleen niet waar. Ze zijn enkel slechtziend. Ook geloof ik niet dat deze ‘hint’ ooit echt gebruikt is bij Wie Is De Mol? als echte aanwijzing. Dus verwacht ik niet dat dit in het zestiende seizoen ineens wel het geval gaat zijn. Dat Klaas vervolgens in een biecht zijn handen voor zijn ogen houdt en “Nee! Nachtblind!” roept maakt hem om dezelfde reden ook echt niet meer of minder verdacht. Het is gewoon zo’n dingetje waarvan de programmamakers weten dat kijkers daar helemaal wild van worden en dus laten ze dat zeker zien, wanneer ze er materiaal van hebben.

Uiteindelijk krabbelt Rop toch overeind en zet het op een lopen. Helaas faalt hij wederom en wordt hij voordat hij de overkant heeft bereikt afgeschoten.

Tegelijkertijd was Ellie ook nog aan het zwemmen. Althans, ze voelde zich als een vis in het water. Dit omdat veel van de facetten van dit spel overeenkomen met wat ze met haar werk bij de politie ook doet. Of in ieder geval: waar ze ook voor getraind is. Zij rent langs een verdubbelaar, maar weet hem net niet mee te krijgen. En omdat er op haar gejaagd wordt, kan ze ook niet even zomaar omkeren om hem alsnog te pakken. Dus gaat ze in één lijn door richting de finish. En die haalt ze. Ellie brengt ook geld in de pot.

Als laatste zijn Cécile en Marjolein aan de beurt. Cécile slaagt er zowaar in de laatste verdubbelaar op te pikken én over de finish te komen met een waarde van helaas maar €50,- (dat dus €100,- voor de pot geworden is). Marjolein ging af. Maar wie verwacht er op dit moment dan ook anders van haar?

Met de informatie die uit de opdracht te halen was, aangevuld met redelijk plausibele aannames, zou dit het overzicht moeten zijn van wat iedereen heeft opgebracht deze opdracht:

Met dank aan @MollootWIDM op Twitter

Echter, als we de beelden van test moeten geloven was €150,- geen optie, dus is waarschijnlijk Rop €100,- waard geweest en dan Marjolein ook.

Wie Is De Mol 2016 aflevering 3 - Testvraag 4

Na de opdracht beweert Remy nog dat ze De Mol goed te kakken hebben gezet en dat De Mol eigenlijk niks in te brengen had hier in deze opdracht. Maar Remy wist natuurlijk nog niet wat er nog komen zou…

Analyse: Tim deed eigenlijk wat er van hem verwacht werd. Hetzelfde geldt eigenlijk voor Rop en Marjolein. Daarom hadden zij dan ook lagere bedragen. Annemieke presteerde naar verwachting beneden de maat, terwijl juist Cécile verrassend goed presteerde.

Mollenperspectief: Hoewel ik het vervelend vind om te moeten doen, moet ik ook op deze opdracht weer de omgekeerde psychologie gaan toepassen. Wetende wat er hierna nog komt, maakt het voor De Mol niet zo veel uit of er nu wel of geen geld verdiend wordt deze opdracht. En dat vind ik eigenlijk erg zonde, omdat het het spel zoveel minder leuk maakt. Laat een Mol lekker zijn best doen om zo min mogelijk geld in de pot te laten gaan. Eerst verdienen om het er later weer uit te halen is in mijn optiek een teken van gebrek van vertrouwen in een goede Mol.

Dat gezegd hebbende, is het dus wederom zeer waarschijnlijk dat De Mol geld in de pot heeft gebracht, om zo weer goed uit de verf te komen bij de overige kandidaten. En misschien ook bij kijkers die minder over dit soort dingen nadenken en alleen maar een kandidaat zien die goed meewerkt en geld verdiend. Maar wat maakt het allemaal uit, als het er straks toch weer uit gaat?

Conclusie: €1700,- de pot in. €650,- niet (de €200,- van Annemieke zou zijn verdubbeld).  Dus op papier best aardig gedaan.

De test

Het wekelijks praatje van Art dat de test inleidt krijgen we dit keer live en niet als voice-over. Alleen kwam er nog wat achteraan.

De macht over de test

Eén van de deelnemers zou de macht gaan krijgen over de test. Deze persoon zou 5 vragen van de test mogen kiezen die niet mee zouden tellen voor de test.

Tip van deze molloot: kies de vragen die het minst spreiden over de kandidaten, zoals vraag 20. De kans dat je die fout beantwoordt is 1 op 9 op dit moment. Vooruit, 1 op 8, omdat je jezelf niet mee hoeft te tellen. Dat is 87,5% kans dat je het fout hebt. Lijkt mij een makkelijke keuze.

Uiteraard zit er nog een addertje onder het gras. Die macht krijg je niet zomaar. De kandidaten moesten erop bieden, wat meteen deed denken aan de veiling in 2007 in Thailand, waar uiteindelijk ook de hele pot leeg ging (op €100,- na, omdat daar (net als hier) het een na hoogste bod zou tellen, in verband met de aanwezigheid van een Mol in de groep). Degene met het één na hoogste unieke bod zou uiteindelijk de macht krijgen over de aankomende test.

En natuurlijk mocht hierover niet overlegd worden. Dat zou het wel heel makkelijk maken.

Net zo vanzelfsprekend is dat we ook niet van iedereen te zien krijgen wat ze invullen en dus overhebben voor de macht over die test.

 • Van Ellie krijgen we niets te zien, betreffende hetgeen zij invult.
 • Van Rop zien we alleen dat zijn bod begint met een 2.
 • Van Taeke zien we dat het begint met 41 n voor zijn derde getal gaat hij naar linksboven, wat met een pot van €4150,- op dat moment lijkt te wijzen op het volledige bedrag uit de pot.
 • Van Marjolein zien we niets.
 • Voor Klaas geldt hetzelfde.
 • Het bod van Cécile lijkt verdacht veel op 333, maar doordat we in het begin een stukje niet zien, zou het kunnen dat er nog iets voor staat ook.
 • Tim lijkt ook te beginnen met een 2 of 3, maar voordat dat heel duidelijk is, krijgen we een ander shot te zien.
 • Van Annemieke zien we daarna niets.
 • Remy biedt helemaal niets, als de Dick Jol van dit jaar.

Daarna gaat de test ook werkelijk van start.

De test

Kandidaat Biecht Vragen
Annemieke Klaas, Tim Klaas, Remy, Rop, Taeke, Tim
Cécile Ellie Ellie (vraag 20)
Ellie Rop Klaas, Tim
Klaas Tim Tim
Marjolein Annemieke, Ellie, Remy, Rop Ellie
Remy Ellie, Marjolein, Remy, Rop, Tim
Rop Annemieke Annemieke, Cécile, Marjolein, Remy, Rop, Taeke
Taeke Ellie Cécile, Ellie, Klaas, Remy, Taeke
Tim Annemieke Annemieke, Ellie, Remy

De nasleep

Art meldt dat er €2345,- geboden is als één na hoogste bedrag. Hij noemt het woord ‘unieke’ er dit keer niet bij, dus het valt aan te nemen dat er ook echt maar één hoger bod was. Omdat er geen briefjes zijn van €5,- wordt het afgerond naar €2340,-.

Naar aanleiding van wat we gezien hebben, lijkt Taeke op dit moment erg verdacht. Maar voor hetzelfde geld heeft hij maar €415,- geboden. Niets is tenslotte wat het lijkt. Eén ding mogen we toch wel aannemen: De Mol heeft het hoogste bod gedaan. Hoe dan ook. Die moet maximaal inzetten, zodat wie er dan ook als eerste onder zit met een uniek bod er ook maximaal voor betaalt.

Omdat we weten dat Rops bod begon met een twee, moeten wij nu denken dat het winnende bod van hem is gekomen. Maar we hebben van zoveel mensen niets gezien, dat we daar niet zomaar van uit kunnen gaan.

Tot slot

Deze week verliet Remy het spel. Waar hij de vorige afleveringen nog een van de meeste verdachte mensen, was hij deze week ineens de überkandidaat zo ongeveer. Weinig verdachts en wel een goede bijdrage leveren aan het binnenhalen van geld voor de pot. Dit was de aflevering waarin hij uitblonk. Helaas voor hem ook de aflevering voor hem waarin hij eruit vloog.

Voor ons is het wel een nuttige ontwikkeling. Al had ik toch wel heel graag Klaas het spel zien verlaten, omdat dan de Mol cf. Klaas theorie gelijk van de baan zou zijn. Dat zou het spel de komende weken wel weer leuker maken. Maar we hebben nog 7 weken te gaan. Hopen mag nog altijd! En dus blijven we hopen dat er ontwikkelingen volgen, waaruit blijkt dat dit nog niet dé hint van het jaar was.

Vorig jaar heb ik mijn oogkleppen vanaf de eerste aflevering opgezet, omdat ik de bloemen voor Margriet te voor de hand liggend vond. Die fout zal ik dit jaar niet opnieuw maken. Maar grondig blijven speuren en hopen dat er misschien toch nog een andere Mol kan zijn is ook leuk.

Mocht het tegendeel te bewijzen zijn, dan is het vanaf nu de missie van de WIDM BreakDown om dat te doen! We moesten volgens de oud-mollen deduceren… Die term doet me denken aan Sherlock Holmes. Vanaf nu… Zijn wij allen tezamen Sherlock Molmes!

Follow the Money

Kandidaat Saldo vorige week Opgebracht Gekost Saldo +/- geld
Annemieke 0 +500 -400 +100 0
Cécile +100 +100 -100 +100 0
Ellie 0 0 -200 -200 0
Klaas +1100 +450 -100 +1450 0
Marjolein 0 0 -100 -100 0
Remy 0 +200 0 +200 0
Rop +100 0 -100 0 0
Taeke +100 +1500 0 +1600 0
Tim +100 +250 -100 +250 0

Ook na aflevering 3 geeft de Follow the Money filosofie nog wel een wat vertekend beeld.

Het is duidelijk dat er veel geld verdiend is deze aflevering. Maar het is niet 100% zeker wie precies hoeveel verdiend of verloren heeft bij de Laser opdracht. En dan is er natuurlijk nog het bieden op de macht over de test die alles wat we daarvoor dachten te weten weer in twijfel brengt.

Daarom is besloten om deze aflevering als een soort reset knop te gebruiken voor de rest van het seizoen. Ervan uitgaande dat er geen volgende opdracht komt, waarbij geld uit de pot gespeeld kan worden op zo’n grote schaal (afgezien van te verzamelen geld, waarbij ook het min geld (de biljetten met Marjolein, Remy en Rop erop) aanwezig kan zijn), zullen we vanaf nu pas gaan zien wie er écht geld voor de pot willen verdienen. Zo staan bijvoorbeeld op dit moment Taeke en Klaas bovenaan de lijst qua saldo. Maar als die nu ineens helemaal niets meer op gaan brengen, nu het er niet meer zo snel uit gaat, dan wordt dat verdacht.

Voor de volledigheid zullen er volgende week dus twee tabellen komen: één exacte kopie met alles verdiend voor de stille veiling en eentje met alles van daarna (aflevering 4 en verder).

De titel van Wie Is De Mol 2016 aflevering 3: wie schrijft die blijft

De titel van Wie Is De Mol 2016 aflevering 3 luidde “wie schrijft die blijft.” Maar daar konden we eigenlijk niets mee. Buitenom het bieden op de macht over de test is er eigenlijk niets geschreven. Maar ja… Daar schrijft iedereen wel wat. Remy schreef dan wel €0,- op, maar dat schreef hij wel op. Toch bleef hij niet. Dus is hierin niet echt direct een aanwijzing richting de identiteit van De Mol te vinden.

Moeten we het dan misschien zoeken in het beroep van De Mol? In dat geval komen er twee mensen in aanmerking:

Cécile Narinx die hoofdredacteur is, ze heeft een boek geschreven en voorheen schreef ze ook columns. Dus dat is een mogelijke link. Maar ja… Hoe verdacht is Cécile nu verder geweest?

Dan is er ook nog Tim Hofman. Op de site van het programma, staat Tim omschreven als “presentator, blogger, dichter en columnist.” Hoewel hij voor dat eerste niet hoeft te schrijven, is dat bij de andere 3 wel het geval.

Dit zijn niet echt sterke aanwijzingen, omdat de titels meer horen te slaan op de afleveringen, dan op wat De Mol doet buitenom het programma. Maar veel meer valt er deze week niet van te maken.

Goed… Dat was het weer voor deze week. Volgende week gaat de WIDM BreakDown waarschijnlijk iets langer op zich laten wachten, i.v.m. andere verplichtingen, waardoor pas later de aflevering kan worden bekeken. Al was dat voor deze week ook het geval en is het nog aardig gelukt. Dus wie weet valt het mee.

Laat vooral weten wat je ervan vinden in de reacties, of stuur je eigen theorieën naar mail@widm-breakdown.nl en vergeet WIDM BreakDown niet te volgen op Twitter en “like” de Facebookpagina.

Tot volgende week!

Reacties

reacties