Opdracht 1: De rondleiding

Art legt uit aan Carolina en Marlijn, dat ze de anderen straks een rondleiding moeten gaan geven. Maar ze hebben een dubbele agenda. Er staan namelijk langs de route verschillende donatiedoosjes. Hierin liggen zowel geld als jokers. Het is aan de dames om onopgemerkt het één of het ander eruit te halen. Kiezen ze de eerste keer jokers, mogen ze bij de volgende doos niet het geld pakken, alleen nog meer jokers. Maar ze mogen niet betrapt worden. Gebeurt dat wel, is de toer voorbij en de opdracht mislukt.

Carolina wil overleggen of ze gaan voor jokers of voor geld, waarop Marlijn direct reageert: “We gaan voor jokers. Dat lijkt me duidelijk, na vanochtend.” Er wordt absoluut niet over gediscussieerd. Dus er wordt sowieso geen geld verdiend voor de pot hier. De tactiek voor de dames is duidelijk: de één leidt rond, terwijl de ander jokers pakt en die taken wisselen ze af.

Wat de dames heel goed slim doen, is direct zeggen dat ze alles maar één keer mogen zeggen. Zo kunnen ze niet gevraagd worden iets te herhalen, om vervolgens met een totaal ander antwoord te komen. Goede dekmantel. Goed bedacht van Carolina (die het verteld) of Marlijn.

Gelijk vanaf het begin komen de dames heel erg chaotisch over, wat ook hun strategie is. Daardoor moet de rest meer moeite doen om alles te onthouden, waardoor ze eenvoudiger de jokers kunnen proberen te bemachtigen.

Van de groep is het alleen Chris die opmerkt dat er iets niet klopt.

Dan komt er een moment waarop Marlijn even bij de groep weg loopt om een joker te pakken. Daar loopt Rik achteraan. En op het moment dat Marlijn net het doosje weer dicht doet, passeert Rik haar. Als je de hoek van zijn ogen ziet in het shot voordat we Marlijn de doos dicht zien doen, kan het niet anders zijn dan dat dat Rik opgevallen is. Hij lijkt er zelfs specifiek een soort geschrokken weg van te kijken. Hij zegt echter niets en het spel gaat verder.

Op het moment dat Rik vraagt naar wat die doosjes precies zijn en de twee dames daar op antwoorden, is het Margriet die erop aandringt dat ze snel verder gaan. Waarom weet ik nog niet, maar het voelt heel verdacht!

Aan het einde van de rit hebben Carolina en eigenlijk vooral Marlijn vier jokers weten te bemachtigen en lijkt het klaar. Maar dit is Wie Is De Mol? Niets is wat het lijkt! In plaats van dat de dames stiekem mogen genieten van hun jokers, deelt Art deze informatie met de groep. De dames mogen dan niet voor de groep hebben gekozen, maar voor zichzelf… Art geeft de groep de kans dit recht te zetten.

De groep krijgt vragen over de basisinformatie die de dames vooraf hadden gekregen en dus ook tijdens hun rondleiding hadden verteld. De eerste vraag beantwoorden ze gelijk goed (als eerste Martine en gelijk daar achteraan Rik), waarmee ze €300,- kunnen verdienen. Kunnen verdienen. Want ze krijgen ook een alternatieve optie, namelijk om het geld te laten schieten en daarmee één van de verdiende jokers uit het spel te werken.

Nu valt er een kwartje. Nu is het duidelijk waarom Margriet de aandacht van het donatiebakje en/of (er is natuurlijk maar één Mol) Rik het spel door liet gaan. Hoe meer jokers de dames zouden winnen, hoe vaker de groep de keuze heeft om het geld te laten schieten om een joker weg te spelen. Kortom: meer kans om geld uit de pot te houden.

Viktor is de eerste die zegt: “Laten we dat dan ook maar doen.” Ook Martine is hier direct voorstander van. Niemand stribbelt tegen en dus gaat de eerste €300,- niet de pot in.

De tweede vraag beantwoordt Chris gelijk goed. Die informatie was al vroeg in de rondleiding gegeven en toen lette hij nog wel op. Bij de tweede vraag zijn het Martine en Rik die er actief op aandringen om nog een joker weg te spelen. Wederom geen €300,- de pot in.

Bij de derde vraag geeft Viktor de voorzet, maar Chris het juiste getal (zij het met de verkeerde associatie), waarna de groep wederom het juiste antwoord geeft. Rik zegt nu toch wel een keertje voor het geld te willen gaan, terwijl Martine voor de derde keer op rij heel duidelijk de voorkeur geeft aan het wegspelen van nog een joker. Margriet steunt dat standpunt. Chris zegt niet zo veel, maar lacht een beetje in zichzelf. Waarschijnlijk beseft hij dat er hier geen geld verdiend gaat worden. Rik vraagt daarop dan ook: “Chris, zullen we dan maar met de meerderheid meegaan ook?” Het was niet echt, dat hij nu hard probeerde om toch geld in de pot te krijgen.

Op de vierde en laatste vraag is Rik heel snel met antwoorden, evenals Margriet. Het is weer goed. Martine vraagt nog: “Wie is er voor de pot?” Waar Viktor duidelijk laat blijken tegen te zijn, waarna ook Margriet en Martine snel volgen.

Eindbedrag van deze eigenlijk perfect uitgevoerde opdracht: €0,-. Dat hadt €1200,- kunnen zijn, plus wat er eventueel nog in de doosjes zat. Eén keer was dat in ieder geval €750,-.

Analyse: Als Marlijn De Mol is, weet ze dat vandaag voor de keuze “geld of jokers” komt te staan vandaag. Dan is het slim ’s ochtends nog even die pot na te willen tellen, waardoor de eerdere actie van Margriet en Martine aan het licht komt. Zo staat ze hier sterker in haar schoenen om voor de jokers te gaan, in plaats van voor het geld.
Maar als De Mol juist in het andere groepje zit, zorg je sowieso dat alle jokers gepakt worden. En het moge duidelijk zijn: geen kandidaat verkiest ooit geld boven jokers. Daarom vallen Margriet en Rik op.

Mollenperspectief: Als Mol valt er niets te winnen als rondleid(st)er. Ja, je kan jokers verkiezen boven het geld. Maar dan moet je er nog maar op vertrouwen dat de rest liever jou zonder jokers ziet, dan dat ze geld in de pot spelen.
Als De Mol dus in het rondgeleide groepje zit, kan deze er juist naartoe sturen, dat er iedere keer wordt gekozen om de jokers uit het spel te spelen en dus zo het geld uit de pot te halen.
Mocht het zo zijn dat de rondleidsters voor het geld waren gegaan, dan kan je ze altijd nog betrappen en is het klaar.

Conclusie: Zowel de rondleidsters als de anderen hebben er bewust voor gekozen om geld uit de pot te houden. Het zouden net zo goed nog 7 Mollen kunnen zijn.
Martine was het meest actief bezig om ervoor te zorgen dat het geld niet in de pot ging. Rik speelde wel dat hij dit wel wilde, maar verdedigde zijn standpunt absoluut niet. En als je het echt wilt, ga je die discussie nog wel even aan. Kijk maar naar voorgaande seizoenen.