Wacht even… Heeft deze titel ineens voor het eerst dit seizoen een hoofdletter? M-spatie-acht. Oftewel M (Margriet, Marlijn of Martine?) acht. Heeft één van de dames met een M de macht? Of staat hier de M puur voor De Mol, die deze aflevering de macht heeft over een spel? We gaan het zien.

Opdracht 1: Vakantiekiekjes

Deze week geen inleidend praatje. We vallen gelijk in de allereerste opdracht. Art staat voor de groep en begint: “De Nederlands Hervormde Kerk, het Historisch Huis, het Utrecht Bastion, het Middelpunt, tegenwoordig het Moon Bastion, het Clippenberg Bastion, het VOC Wapen en Hotel Weltevreden.” De neest door Nederlands gefotografeerde plekjes in het stadje. De groep moet die foto’s ook gaan maken. Sterker nog, ze moeten er zelf ook nog op. En de groep krijgt nog een goede tip mee: ze gaan het niet binnen de tijd redden, als de hele groep bij elkaar blijft.

Met 45 minuten om de opdracht uit te voeren splitst de groep zich op in 2 groepjes van 3 en eentje van 2 personen. Ajouad, Carolina en Rik vormen een groep, net als Chris, Margriet en Martine, terwijl het duo gevormd wordt door Marlijn en Viktor.

Chris, Margriet en Martine nemen gelijk een foto van het eerste VOC logo dat ze tegenkomen. Er niet niet bij stil staand dat alles toch duidelijke gebouwen waren, dus dat een afdruk van het VOC logo waarschijnlijk niet precies “het VOC Wapen” zou zijn. Ik voel hier een prima dekmantel voor een Mol: “Wij hebben het VOC Wapen al.” En dan wanneer het fout blijkt te zijn: “Ja, maar dat konden wij toch niet weten?!” Wel is Margriet zo alert, om de groep erop te wijzen dat ze net zo goed alvast verder kunnen, terwijl ze wachten tot de polaroid ontwikkeld.

Marlijn en Viktor zoeken als eerst de Nederlands Hervormde Kerk, waarbij Viktor als eerste de weg vraagt aan een local. Ook de groep met Chris, Margriet en Martine vraagt de plaatselijke bevolking de weg, al zijn er wat misverstanden over de naam Utrecht Bastion. Dus wanneer Martine vraagt naar “Dutch places,” kan de man ze in ieder geval aangeven waar ze het Historisch Huis kunnen vinden.

Wanneer Rik contact zoekt met de andere groepen via de portofoons, krijgt hij weinig respons. Dan komt zijn groepje Marlijn en Viktor tegen, waar blijkt dat de porto van Marlijn en Viktor niet aan staat. Prima actie voor een Mol natuurlijk!

Uiteindelijk zijn het Chris, Margriet en Martine die als eerste op een goede locatie aankomen. Ze zien het briefje van het de programmamakers en nemen leuk een foto. Alleen zien ze het briefje wel, maar lezen ze het niet goed. Daar is het voornamelijk Margriet die het leest. Ze vergeten alleen wel te kijken wie er precies daar op de foto moeten, namelijk de kandidaten met de bijnamen Muis, Spruitje en Kukelpapa. Laat het nu zijn dat ze zelf Spruitje is en dat Chris ook al Kukelpapa is. Toch opvallend. Want als ik zelf iets lees en ik zie mijn eigen (bij)naam staan, dan valt mijn oog daar automatisch op. Toch valt het net voor ze weglopen Chris ineens op, dat hij inderdaad Kukelpapa is, waarna ook Margriet aangeeft Spruitje te zijn. Dan ontstaat er verwarring, want Martine is geen Muis. Misschien een Mol, maar geen Muis.

Ajouad, Carolina en Rik komen aan bij de N.H. Kerk en lezen dat daar iedereen op de foto moet met minder dan 2 tatoeages. Carolina heeft er 2, dus neemt het groepje aan dat alleen Ajouad en Rik op de foto moeten. Nee, natuurlijk niet. Alle andere kandidaten die ook minder dan 2 tatoeages moeten er ook bij. Verdacht van zowel Ajouad, als Carolina en Rik.

Marlijn en Viktor komen vervolgens aan bij Hoten Weltevreden, waar Marlijn gelijkt gaat poseren voor de foto op commando van Viktor. Wanneer later blijkt dat voormalig inspecteur hondenbelasting Viktor daar zelf had moeten staan, maakte dit hem wel verdacht. Dit duo weet helemaal niets van een briefje dat daar hangt.

Wanneer Martine over de portofoon vraagt wiens bijnaam Muis is, geven Marlijn en Viktor aan dit geen van beide te zijn. Dus is het iemand uit het derde groepje. Die zijn op dat moment met hun foutieve minder dan 2 tatoeages foto aan het nemen en reageren dus nog niet. Zodra ze dat gedaan hebben, geeft Ajouad op advies van Rik nog even de andere namen van de locaties waar ze heen moeten. Terwijl dit gebeurt, is de aandracht van iedereen even bij de porto’s, dus maakt Martine daar gebruik van om even de aandacht te trekken, op zoek naar de Muis. Eindelijk, enkele minuten nadat dit voor het eerste gevraagd werd, komt Rik dan toch er openlijk voor uit: hij is De Muis. Het is duidelijk waar hij heen moet, dus hij gaat achter Chris en Margriet aan.

Wanneer het eerste kwartier ongeveer is verstreken, komt Chris met de essentiële informatie voor iedereen, namelijk dat er op de kaartjes staat wie er precies op welke foto moeten. Misschien had het beter eerder (namelijk direct toen ze dat ontdekten) gekund, maar ze hadden het ook gewoon achterwege kunnen laten.

Nadat duidelijk is dat er nadrukkelijk staat aangegeven wie er op welke foto moet, geeft Ajouad nog even door wie er bij hun groepje op de eerste foto moesten – de mensen met minder dan 2 tattoos. Dan valt ook het kwartje voor Marlijn en Viktor. Zouden ze wat over het hoofd hebben gezien, vraagt Marlijn zich nog af. Ja! Of je moet het natuurlijk met opzet niet hebben gezien. Ze haastten zich terug naar het hotel om het briefje te zoeken en te lezen. En zo blijkt dat het niet Marlijn was, maar Viktor die op de foto moest. Alsnog gered.

Vervolgens komt ook Muis aan bij Kukelpapa en Spruitje, dus dat is nog een geslaagde foto.

Als even later iedereen weer ver weg is van de Nederlands Hervormde Kerk, kaart Marlijn nog een keer aan bij Viktor, dat daar de mensen op de foto met minder dan 2 tattoos en dat zij geen – dus minder dan 2 – tatoeages heeft. Een beetje laat, wat het verdacht maakt. Maar anderzijds is het toch ook weer zo, dat ze ook gewoon haar mond had kunnen houden. Uiteindelijk gaat er wel tijd verloren, omdat er meer tijd verloren gaat aan het weglopen en dan weer terug lopen. Eén afstand wordt bij wijze van spreken 2 keer gelopen, waardoor andere bestemmingen sowieso niet binnen de tijd gevonden kunnen worden.

De groep met Ajouad en Carolina haasten zich terug naar de kerk, waar ze Marlijn en Viktor ook heen willen hebben. Ook Rik voegt zeer weer bij die groep. Daar probeert Rik nog het idee te opperen dat er maar twee personen op die foto moest. Nee, Rik… Iedereen met minder dan twee tatoeages. Dat legt Ajouad hem nog even duidelijk uit.

Viktor haalt nog even aan dat het totaal niet praktisch is om die foto bij de N.H. Kerk te nemen, omdat dan weer heel de groep bij elkaar is. Dus kunnen ze die foto beter laten schieten (mooie woordkeuze). Dit lijkt buiten wat de productie ons laat zien te worden afgesproken en beide groepjes gaan verder met zoeken naar andere plaatsen.

Marlijn en Viktor proberen te achterhalen waar ze het Moon Bastion kunnen vinden. Maar de local weet niet meer te vertellen, dan wanneer de maan opkomt. Gelukkig weet iemand anders ze meer te helpen.

Chris, Margriet en Martine vinden vervolgens het echte VOC Wapen, waar de lezers van Het Parool op moeten komen te staan. Martine is daar één van, zegt ze.

Tegelijkertijd komen Marlijn en Viktor aan bij het Middelpunt/het Moon Bastion, waar de mensen die New York als lievelingsplaats hebben ingevuld lang voor de serie begon. Marlijn is door het dolle heen, dat zij daar één van is. En Viktor is dat ook. Of toch niet? Hij weet het niet meer zeker. En dat is altijd verdacht.

Chris vraagt wie in de andere groepen Het Parool lezen, waarop Marlijn en Viktor antwoorden dat zij dat niet doen. In het andere drietal leest Ajouad ook die krant. Dan vraagt Marlijn gelijk ook wie nog meer NYC als favoriete stad hebben, waarop Rik antwoord dat hij en Carolina dat allebei hebben ingevuld. Van de groep Chris, Margriet en Martine bleek alleen Margriet daarbij te moeten. Maar die las ook niet Het Parool, dus die kon mooi naar het Middelpunt.

De richting aanwijzing van Marlijn om bij het Middelpunt is erg onduidelijk. “Waar is dat?” Volgens haar bij de vuurtoren. “Maar je moet niet naar de vuurtoren.” Wat is het nou? Verwarring alom.

Bij het VOC Wapen is nog wat verwarring met betrekking tot Chris, want hij leest wel Het Parool, maar weet niet meer zeker of hij het als nummer 1 krant had ingevuld. Dus heel slim neemt het drietal Ajouad, Chris en Martine twee foto’s – één met en één zonder Chris erbij.

Terwijl ze wachten op de andere New Yorkers, vragen Marlijn en Viktor alvast waar de andere plekken zijn waar ze naartoe moeten. En wat denk je? Een oude man weet ze te vertellen dat dat Utrecht Bastion wat nog niemand kon vinden vlakbij de vuurtoren is. Mochten Carolina en Rik daar net toch niet naartoe van Marlijn?

Margriet komt ook aan bij Marlijn en Viktor. En ook Carolina en Rik hebben het Middelpunt in zicht. Op dat moment zijn Ajouad, Chris en Martine aangekomen bij het Utrecht Bastion, waar ze de mensen moeten hebben waarvan een krakeling het lievelingskoekje is. Margriet is daar één van, maar die moet eerst nog op een andere foto. Viktor moet daar ook bij.

In tegenstelling tot wat Chris deed, gaat Viktor op de foto voor de New Yorkers en nemen ze geen foto zonder hem. Dit blijkt uiteindelijk de foute keuze, wat Viktor natuurlijk verdachter maakt. Daarna “haasten” Margriet en Viktor zich richting het Utrecht Bastion. Ik zet het tussen aanhalingstekens, want enig tempo in de pas was ver te zoeken. Vooral bij Margriet. Uiteindelijk was de tijd voorbij, dus echte haast was ook niet nodig geweest. Het was niet meer te halen.

Ieder juist portret levert €250,- op voor de pot en die worden verdiend door Marlijn en Viktor bij Hotel Weltevreden, evenals Ajouad, Chris en Martine bij het VOC Wapen. Ook bij het Historisch Huis werd door Spruitje, Muis en Kukelpapa – Margriet, Rik en Chris – geld verdiend.

De foute foto’s waren van Ajouad, Carolina en Rik bij de N.H. Kerk, van Carolina, Margriet, Marlijn, Rik en Viktor bij het Middelpunt (er stond namelijk 1 persoon te veel op; daarvan wordt Viktor verdacht, maar De Mol kan hier natuurlijk ook gelogen hebben).

Conclusie: €750,- verdiend. Maar het hadden er zeker eentje meer kunnen zijn. Wel ben ik benieuwd of het echt Viktor was die verkeerd stond bij het Middelpunt. Wachten op de laatste aflevering dus.

Analyse: Zou het niet te verwachten zijn, dat De Mol bij het Moon Bastion, oftewel het Middelpunt op de foto moest? Ten slotte staat De Mol centraal (= in het middelpunt) in dit programma.

Mollenperspectief: Als Mol is het niet te doen om simpelweg dingen niet te vinden. Dat valt op. Plus: je hebt nog anderen om je heen, die sowieso iets gaan vinden. Wat je wel kunt doen, is in eerste instantie de kaartjes op de locatie niet zien en lezen (Marlijn en Viktor), of anders in ieder geval verkeerd interpreteren (Ajouad, Carolina en Rik). Verder is het eenvoudig om over antwoorden die je ooit voor de reeks hebt ingevuld te liegen. Bijnamen worden nogal lastig. Maar welke krant je leest, wat je favoriete stad is, of wat je lievelingskoekje is, daar valt allemaal best over te liegen. En wie kan dat controleren?