Een nieuwe week, een nieuwe ronde. Wie Is De Mol 2015 aflevering 2 luistert naar de naam ‘scheepsrecht’. Dus wat gaan we doen? Opletten wat er drie keer gebeurt, of wellicht voor de derde keer in de geschiedenis van het programma gebeurt. Want we weten allemaal: 3 maal is scheepsrecht.

Om te beginnen krijgt Marlijn voor de tweede keer post van De Mol. Dit omdat zij, in tegenstelling tot Viktor, wel haar verdiende/gestolen/gevonden joker heeft ingezet. En zoals aangegeven: vooraf hoort wat. Nu wil De Mol een tegenprestatie. Ze moet bij de eerstvolgende opdracht €100,- uit de pot kijken. Wat dit te betekenen heeft weet niemand (behalve De Mol) en zal snel bekend worden bij de uitleg van de eerste opdracht.

Marlijn deelt haar kamer met Rik. En niet alleen deelt ze de kamer, maar ze deelt ook het bericht.

Viktor ontvangt ook post, met complimenten, respect en succes wensen van De Mol, omdat hij heeft besloten de joker niet in te zetten en daarom geen tegenprestatie hoeft te leveren.

Opdracht 1: National Gallery

In een grote hal van de National Gallery hangen 87 schilderijen en de kandidaten moeten al deze meesterwerken in een naastgelegen hal in exact dezelfde volgorde opnieuw ophangen. Daarvoor krijgen ze een half uur de tijd. Ze mogen in de tussentijd ook terug om te kijken, maar dat kost €100,- van het gewonnen bedrag. Daarmee is ook de opdracht voor Marlijn duidelijk: één keer kijken. Wat opvallend is, is dat ze zelf zegt: “minimaal één keer kijken.” Oftewel: “Ik vind het niet erg om ook meer uit de pot te spelen.” Maar misschien dat ik al een eerste stukje tunnelvisie begin te krijgen.

Meer dan 25 goed = €500,- Meer dan 50 goed = €1000,- en alles goed = €2000,- voor de pot. Ze krijgen 30 seconde om alles in zich op te nemen en daarna naar de volgende ruimte.

Al snel ontstaat onduidelijkheid tussen Ajouad en Marlijn over wie op een bepaalde plek zijn of haar schilderijen op moest hangen. Ajouad bleef er stellig bij dat hij goed stond. Marlijn legt zich er tijdelijk bij neer en lijkt elders te gaan werken. De groep komt nog een keer bij elkaar en uiteindelijk bleek Marlijn gelijk te hebben. Zou dus een actie kunnen zijn van Ajouad.

Vervolgens wil Chris (1) graag nog even terug om te kijken. Marlijn (2) ziet hier haar kans en gaat ook meteen kijken. De eerste €200,- is hier letterlijk verkeken.

Als ze terugkomen is Rik er van overtuigd dat hij wat hij op dat moment voor zich heeft ook daadwerkelijk eerder heeft gezien en dus goed is. Wanneer Ajouad wat bij Viktor weg wil pakken, pakt Viktor het terug in de volle overtuiging dat hij het schilderij al goed geplaatst had. Vervolgens brengt Rik wat naar de hoek van Ajouad, die daar héél duidelijk laat blijken dat hij het daar niet mee eens is, waarna Rik gaat kijken waar het dan wel naartoe moet.

Viktor wil vervolgens nog een keer kijken met Margriet. Maar volgens Rik is dat te duur om met twee man te doen, dus wordt Viktor (3) alleen gestuurd. Gunstig voor Viktor als Mol, omdat hij niet direct gecontroleerd kan worden. Maar ongunstig, omdat er op dat moment slechts €100,- in plaats van €200,- van het te behalen bedrag af gaat. Riks intenties als Mol zouden hier alleen kunnen zijn dat hij Viktor verdachter wil maken. Anders is het gewoon een goede kandidatenactie.

Op een gegeven moment roept Marlijn: “Jongens, ik heb mijn muur af. Ik ga terug. Is dat goed?” Dit wordt gelijk door Evelien afgekeurd. Maar het is onduidelijk of Marlijn in de tussentijd nu wel of niet nog even naar de eerste ruimte is gaan kijken of niet.

Inmiddels is ook Margriet (4) gaan kijken en haar reactie wekt de indruk, dat ze iemand anders op een fout heeft betrapt. Al kan het ook zijn dat ze gewoon voor zichzelf bevestigde dat ze het goed had gedaan. Wanneer Margriet terug is, loopt Marlijn (5) toch de andere zaal in om te kijken. Daarom oppert Martine het idee om Evelien te laten kijken, of beter gezegd: om te laten checken. Marlijn checken, of de schilderijen? Dit kan weer eens op twee manieren geïnterpreteert worden. Namelijk: Martine vertrouwt Marlijn niet. Of Martine wil graag even Evelien weg hebben, zodat ze ter plekke wat schilderijen kan omdraaien.

In de tussentijd gaat er al wat tijd voorbij met Marlijn al in de hal, voordat Evelien er achteraan gaat. Wanneer ook Evelien (6) haar eerste €100,- uit de pot kijkt, gaat in beeld pas de 10 seconde timer lopen. Wanneer haar timer verloopt, zien we Marlijn pas terugkomen uit de zaal. Dit kan natuurlijk een kwestie van montage zijn. Maar misschien dat Marlijn langer dan de toegestane 10 seconde heeft gekeken.

Wanneer iedereen weer bij elkaar is, wil Rik even de aandacht centraal hebben en komt met het voorstel om nog één keer één iemand te laten kijken voor de zekerheid of alles goed hangt. Daar wil Carolina graag voor in aanmerking komen, omdat zij nog niet gekeken heeft. Chris keurt dit echter af, omdat hij liever iemand een tweede keer laat gaan, omdat die persoon al de “extra informatie” in zijn/haar hoofd heeft zitten van de eerste keer kijken. Op zich niet slecht bedacht als kandidaat.

Echter, gelijk daar achteraan heeft hij iets verdachts. Namelijk, hij zegt in de biecht dat hij besefte dat De Mol graag als laatste wil gaan kijken, omdat in de laatste fase het beste te ontregelen valt, zonder dat het gecorrigeerd kan worden. Hij zou hebben afgewacht wie als eerste zich daarvoor aan zou bieden – Carolina dus – en dat zou voor hem De Mol zijn. Maar vervolgens is hij wel zelf degene die als laatste gaat kijken. Dus als hij die theorie kan bedenken voor wie De Mol moet zijn, is het als Mol ook slim om iemand die verdenking op zich te laten nemen en vervolgens pas zelf toe te slaan. Dit zou heel strategisch gespeeld kunnen zijn van Chris als potentiële Mol.

Uiteindelijk zijn zowel Chris als Carolina (7 + 8) gaan kijken en hij beweert haar daar recht voor zijn ogen op fouten te hebben betrapt. Maar het kan net zo goed zijn geweest dat Chris een goede fout heeft gemaakt.

Nadat de tijd verstreken is, geeft Art aan dat 54 van 87 schilderijen goed hingen, wat de groep €1000,- zou opleveren. Ware het niet dat er volgens hem 9 keer zou zijn gekeken, waardoor er €900,- vanaf ging en er slechts €100,- voor de pot overbleef.

Maar de montage laat maar 8 keer zien dat er iemand gaat kijken. Dus is er een actie van De Mol niet uitgezonden. De titel “scheepsrecht” doet dus vermoeden dat er iemand tot drie keer toe is gaan kijken. Van Chris en Marlijn weten we dat ze twee keer geweest zijn, dus zou het voor de hand liggen dat één van die twee De Mol is.

Met het gewonnen geld is het ook tijd voor een penningmeester. En dus worden Margriet en Martine ineens alert, naar aanleiding van de in aflevering 1 ontvangen post.

Wanneer er een penningmeester gekozen moet worden, wordt er volgens Art naar Marlijn gewezen en naar Margriet gewezen, dus mag de groep overleggen. Ajouad zegt dan gelijk: “Margriet dan.” Dat komt als Mol natuurlijk goed uit, want dan weet hij dat hij een tegenprestatie tegoed heeft. Evelien wijst ineens Rik aan, waarop Marlijn direct zegt: “Ik vind Rik ook een goeie,” terwijl Chris ook nog half Margriet aanwijst. Op dat moment ontstaat meer de discussie of het nu Rik of Margriet moet worden. En terwijl er nog gediscussieerd wordt, stapt Margriet naar voren en pakt het geld uit Art zijn hand.

Uit dit stuk komen dus vooral Ajouad en Margriet en in mindere mate Chris naar voren als mogelijke Mol, omdat hun stemgedrag leidt tot Margriet als penningmeester met als die tegenprestatie in het vooruitzicht.

Kandidaten gekeken: Carolina (1), Chris (2), Evelien (1), Margriet (1), Marlijn (2), Viktor (1).

Conclusie: Er is voor het eerst geld in de pot.

Analyse: Hoewel Ajouad, Martine en Rik niet zijn gaan kijken in de zaal, hebben die laatste twee er wel toe aangezet dat anderen zijn gaan kijken. Evelien wilde helemaal niet gaan kijken, maar deed dit na aandringen van Martine, terwijl het naar aanleiding van Rik zijn laatste idee was dat Carolina en Chris nog zijn gaan kijken.

Mollenperspectief: De Mol wil hier vooral verwarring scheppen, zodat om die twijfel weg te nemen iemand nog een keer zal moeten gaan kijken of het klopt. Denk hierbij aan het meningsverschil in het begin tussen Ajouad en Marlijn, of later Ajouad en Rik.
Ook komt het De Mol niet onhandig uit, wanneer hij/zij anderen zover kan krijgen dat zij gaan kijken. Zo zijn het de anderen die het geld uit de pot spelen, terwijl het idee eigenlijk maar van één persoon komt. In dat geval zou Martine of Rik dit jaar De Mol zijn.