Deze week stond De Mol 2017 aflevering 5 op het programma. Met al vijf kandidaten naar huis, bestond de groep nog uit zes mensen – Annelies, Davey, Eline, Hans, Robin en Sam. Dus tijd om te kijken wie er deze week verdacht of misschien juist minder verdacht zijn geworden. Op naar opdracht 1!

Opdracht 1: NAvigeren door talen

Voorafgaand aan de eerste opdracht van De Mol 2017 aflevering 5 vroeg presentator Gilles De Coster om twee mensen die goed konden navigeren.

Uiteindelijk bleek dat dit tweetal in een auto zou worden geplaatst met 8 verschillende navigatiesystemen. Allemaal in een andere taal. En allemaal naar een andere bestemming. Slechts één was juist en ze moesten erachter zien te komen wie met behulp van de andere kandidaten.

Die andere vier werden gedropt op de bestemming, zonder te weten waar dat was. Zij kregen omschrijvingen van woorden in het Nederlands en moesten daar het Afrikaanse woord voor vinden. Dit moesten ze doen door twee bordjes met Afrikaanse woorden te verbinden met elkaar. Dat deden ze door handen vast te houden, een ketting te vormen en zo A en B te verbinden. Bij een goed antwoord ging er een lampje branden, bij een fout antwoord kregen ze een elektrische schok.

Wanneer het licht brandde, konden ze op zoek gaan in 7 woordenboeken. Daarmee konden ze 7 talen van de navigatiesystemen filteren. En degene die overbleef zou de rijders naar de juiste eindbestemming moeten brengen.

Haalden ze dat binnen de tijd (anderhalf uur), dan zou er €300 verdiend worden per goed geraden woord.

Beginsituatie

Davey en Hans gingen rijden/navigeren, terwijl Annelies, Eline, Robin en Sam woorden raadden.

Mollenperspectief

De Mol kan hier in twee groepen zitten, dus bekijken we het vanuit twee verschillende invalshoeken.

De Mol als rijder

Wanneer de Mol in de auto zit, wil hij dat er sowieso meerdere navigatiesystemen overblijven aan het einde van de opdracht. Op dat moment moet je gaan gokken en is het maken van de foute keuze natuurlijk erg makkelijk.

Wat je daarom het beste kunt doen is vooral niet direct vragen naar de slimmere woorden. Woorden als links/linksaf, rechts/rechtsaf en rechtdoor. Aanwijzingen die je toch regelmatig zult horen tijdens zo’n opdracht.

Daardoor creëer je meer tijd voor de anderen om woorden fout te raden. En daarmee maak je de kans groter dat er dus aan het einde moet worden gegokt.

Wanneer je bijvoorbeeld om een minder voorkomend woord, zoals ‘vliegveld’ vraagt en terugkrijgt, kan je die vervolgens missen. Da je net even op het verkeerde apparaat lette, toen het woord voorbij kwam.

De Mol als woordrader

Waar de Mol als rijder de woordraders moet beïnvloeden, is het voor de Mol als woordrader hetzelfde. Daar moet ervoor gezorgd worden dat er talen niet herkend worden in de auto. Dan is de kans namelijk groter dat ze niet aankomen.

Als je bijvoorbeeld in een woordenboek iets moet opzoeken, is het heel handig als je net op de verkeerde pagina zit. En dat wanneer je het woord net vindt, het licht net weer uit gaat. Dan kan je de volgende ronde opnieuw beginnen.

Tel daarbij op dat het aantal goed geraden woorden bepalen hoeveel geld er kan worden verdiend, is het van belang dat er meer woorden niet dan wel geraden worden. En daar heb je vanuit de auto geen invloed op.

Analyse

Voor het gemak splits ik deze op per geraden woord

Gaatjiesdrukker

Het eerste woord werd door Sam al goed geraden, maar ze keken voor de zekerheid nog even verder. Uiteindelijk hakte Annlies de knoop door dat het toch echt moest kloppen. De eerste €300 stond daarmee op de teller.

Toen de raders voor het eerst contact zochten, vroeg Robin de rijders om woorden te noemen. Daarbij kwam Davey als eerste met één woord dat ze gehoord hadden. Het is praktischer om de anderen allemaal één Nederlands woord te laten zoeken en dat allemaal te laten vertalen. Zo heb je gelijk 7 woorden waar je naar kunt luisteren. Nu ging er onnodig veel tijd verloren. En uiteindelijk hadden ze binnen de 3 minuten nog geen vertaling.

Sponskoek

Toen ze ‘luchtig gebak voor bij de thee’ moesten raden, werd ‘sponskoek’ al snel bedacht. Alleen vond Robin dat ‘klein’ ook kon. Wat in die omschrijving hint naar ‘klein’? Verdacht dus. Wederom was het Sam die als eerste op het juiste antwoord kwam.

Nogmaals 3 minuten later hadden ze nog steeds geen woorden gevonden.

Bromponie

Op zoek naar het Afrikaans voor scooter, kwam Sam wederom met een stap in de goede richting met het woord ‘brom’. Alleen maakte Annelies van het woord ‘skoot’ (oftewerl ‘schoot’) het Engelse ‘scoot’.

Een bromskoot was niet goed. En dat had voor de vier schokkende gevolgen.

Duimgooi

Wanneer de raders op zoek gingen naar het Afrikaans voor ‘liften’, kwam Robin met het juiste idee van een duim. Daar maakte Annelies een ‘hysduim’ van. Dat was op zich niet gek gevonden. Maar het was niet goed, waardoor het toch in verdachte zaken categorie valt. Zeker gezien haar ideeën bij de vorige woorden al.

Eerlijk is eerlijk: als het multiple choice was geweest, had ik ook eerder op hysduim gegokt, dan duimgooi.

Verkleurmannetjie

Het Afrikaans voor kameleon is blijkbaar verkleurmannetjie. Dat ‘verkleur’ deel raadden ze ook al snel. Dat is ook de eerste keer dat Eline een bijdrage levert. Maar ja… Dat ‘verkleur’ bij een kameleon hoort, kon iedereen wel raden. Dus als Eline de Mol is, dan kan ze zich hier wel even als kandidaat voordoen natuurlijk. Zeker aangezien de andere helft van het woord er nog niet was.

Voordat we iets hoorden of zagen van het zesde woord, kregen ze ook daarvan al een schok. Op dat moment hebben ze €600 verdienbaar gemaakt, maar net zo goed €1200 laten liggen.

Sweetpak

In twijfel over het Afrikaans voor joggingpak/trainingspak besloten de raders de rijders te benaderen. Volgens Davey was dat niet te doen, omdat ze ook die navigaties in de gaten moesten houden. Maar uiteindelijk gaf Hans wel een stem voor het uiteindelijk juiste woord.

Sweetpak leek Hans logischer dan joggiepak. En ik denk eerder dat ‘joggie’ een ‘jochie/jongetje’ geweest is. Dus goed van Hans.

Daarna vonden ze ook eindelijk een woord dat de rijders gehoord hadden. En ging eindelijk het eerste navigatiesysteem uit. Maar inmiddels was er al wel een derde van de tijd verstreken. Maar er waren ook nog maar 3 te raden woorden over.

Skootrekenaar

Op het moment dat Annelies de omschrijving van een laptop nog maar voorlas, riep Robin het antwoord vrijwel direct.

Bij het volgende contact begon Davey eindelijk met vragen om de juiste woorden. Deze nieuwe aanpak was aanzienlijk beter. De vraag is: hadden ze dat niet eerder kunnen bedenken? Robin klaagde wel dat ze daar drie rondes eerder mee hadden moeten komen. Maar vanuit een kandidatenperspectief zou je toch zeggen: beter laat dan nooit.

Hysbak

Bij de omschrijving van een lift was Sam wederom scherp. Hij riep het juiste antwoord vrijwel direct.

Toen er weer contact was tussen de groepen werden de verschillende woorden voor ‘links’ doorgegeven. Vervolgens vroeg Robin om nog eens een woord. Kon hij echt niet zelf bedenken dat ze dan misschien ook ‘rechts’ wilden hebben? En ook de rest van de groep niet? Wat mij betreft is iemand die op zo’n moment zijn mond houdt net zo verdacht.

Bababroeikas

Bij de twijfel over het Afrikaans voor couveuse ging het tussen ‘kleinbroeikas’ of ‘bababroeikas’. Gek genoeg was Annelies degene die voor het juiste antwoord wilde gaan. Zij was namelijk ook degene die eerder nog aangaf er zeker van te zijn dat ‘baba’ grootvader betekende. Zoals Robin zei: “Dat is toch wel 100 jaar verschil.” En hoewel niet helemaal accuraat, was zijn insteek in ieder geval wel juist. Het antwoord echter niet, waardoor er weer €300 niet verdiend werd.

Gokken maar…

Na 10 woorden, waren er slechts 5 goed geraden. Maar daarmee ook 5 niet. Waardoor de woordraders deze opdracht alleen nog maar gelijk konden spelen. De rijders konden echter nog goed verdienen.

Daarvoor moesten ze gaan gokken. Maar gelukkig gaf Robin nog wel een goede tip: afwijken van de aangegeven route. Daardoor moest de route opnieuw berekend worden en zou er dus aangegeven worden of ze links- of rechtsaf moesten slaan. Zo konden ze proberen de al ontvangen woorden te horen te krijgen.

Met nog een half uur te gaan, moesten ze gaan gokken. Op dat moment gaf Robin de tip om alle systemen die aangaven meer dan 30 minuten nodig te hebben uit te zetten. Die waren nu eenmaal niet meer haalbaar. Als kandidaat is dat leuk bedacht. Maar als Mol kan je er ook op gokken dat ze de verkeerde kant uit zijn gereden. Op dat moment is het willekeurig uitzetten van de navigatiesystemen net zo verdacht als goed. Wie zegt er namelijk dat ze niet hierbij al de nodige GPS uitzetten?

Toch kwamen ze op tijd aan bij het juiste punt. Dus is er goed gegokt. En daarom kunnen we aannemen dat Davey niet de Mol is. Hans verliet deze aflevering het spel. Dus van hem wisten we dat al.

Conclusie

Vijf vragen goed, dus €1500 verdiend.

Financieel

Voor de pot betekent dat het volgende:

Davey, Hans

Opdracht 2: Mijnenveld

Met een hereniging met de familieleden moest eerst nog de tweede opdracht van De Mol 2017 aflevering 5 worden uitgevoerd.

Hierbij kregen ze vragen die A, B, of C beantwoord konden worden. Per vraag werd er eerst een kandidaat gekozen – de eerste 6 door de familieleden, de resterende door de groep. Had je een fout antwoord gegeven, dan was er nog niets aan de hand. Pas als je eraf stapte, zou de stofbom exploderen.

Er stond €3000 op het spel. Ging de bom af, zou er niets verdiend worden.

Mollenperspectief

De Mol is ongetwijfeld geïnformeerd over de vragen en weet dus de antwoorden. Het enige dat hij kan doen is zorgen dat hij zijn eerste vraag fout beantwoordt. Maar dan wel zo overtuigd, dat ze hem de tweede keer aan durven wijzen als iemand die het goed had. Zo zal de bom afgaan en wordt er niets verdiend.

Of je speelt het andersom en beantwoordt wel goed, maar doet vervolgens alsof je niet zeker bent. Het enige risico dat je dan neemt, is dat iemand anders het wel zeker wist en zegt dat je er toch af kan. Daarom is in eerste instantie op een fout antwoord stappen ‘veiliger’.

Analyse

Robin moest de eerste (sport)vraag beantwoorden. Dit deed hij vol overtuiging.

De tweede ging naar Hans. Die was minder zeker van zijn zaak.

Sam als derde was ook niet zeker, netals Annelies als vierde en Eline als vijfde.

Als laatste was Davey aan de beurt en die leek er redelijk koel onder te blijven.

Naar eigen inzicht

Sam werd als eerste aangewezen voor vraag 7. Hij stapte overtuigend op zijn antwoord, maar gaaf duidelijk aan het echt niet te hebben geweten.

Annelies bleef erop hameren dat Davey goed stond. Hij moest als volgende eraf. En daarbij ging de bom af.

Conclusie

Eline, Hans en Robin stonden bij de eerste 6 vragen op een goede plek, alleen durfden er vervolgens niet af. Wetende dat Hans eruit ging, is dat van Eline en Robin beide goed en verdacht tegelijkertijd. Het was één van de insteken van het mollenperspectief:  goed staan en niet verder willen.

Annelies had net als Davey een fout antwoord gegeven, wat verdacht is. Maar ze wilden vervolgens ook niet echt weg.

Dus al met al valt er weinig concreets te zeggen, anders dan dat Sam hier het beste uit de verf komt als kandidaat.

Opdracht 3: Hunger Games

Wie zag deze aankomen? In de derde opdracht van De Mol 2017 aflevering 5 werden de Hunger Games nagespeeld. De kandidaten vormden duo’s met hun familieleden en moesten zorgen als enige over te blijven aan het einde. Er kon €5000 verdiend worden, maar ook een vrijstelling. Maar daarvoor moest je wel alleen over blijven.

Als een familielid geraakt zou worden, bleef de kandidaat alleen over. Werd een kandidaat geraakt, lag gelijk het hele duo eruit.

Mollenperspectief

Omdat er pas een winnaar is, wanneer er één iemand over is, is het voor de Mol van belang dat dit niet gebeurt.

Zo kan de Mol ervoor kiezen om zelf zo lang mogelijk uit het zicht van de anderen te blijven. Anderzijds is het eveneens mogelijk om mee te rekenen wie er nog over zijn. Zo kan je ervoor kiezen om iemand die aan de andere kant van het speelveld zit te ‘vergeten’.

Wanneer de Mol aan het einde nog in het spel zit, is het tactisch als er geen kogels meer zijn. Dan kunnen resterende kandidaten of de teamgenoot niet meer afgeschoten worden. En zo komt er nooit een enkele winnaar.

Ook is het voor de Mol interessant om het geld te pakken. Want dat kan dat alleen nog maar verdiend worden, als jou de vrijstelling ook gegund wordt. Maar als Mol laat je je dan natuurlijk afschieten.

De Mol is ook vast op de hoogte van aankomende spelregelwijzigingen. Dus die wil het liefste dat er zoveel mogelijk duo’s zonder kogels overblijven. Dat kost de pot weer geld.

Analyse

Annelies en haar man lagen allebei binnen 2 minuten al uit het spel. Dit is niet verdacht of kandidatengedrag. Maar zeker mogelijk gewoon dikke pech. Het sluit Annelies niet uit als Mol. Maar het kan gewoon betekenen dat Sam, die haar afschoot, wellicht de Mol neutraliseerde.

Eline schoot ook binnen het eerste kwartier Sam af.

Wat ik nog niet snap is dat mensen niet, net als in de Hunger Games, mensen de wapens van de afgeschoten spelers afpakten. Zo kom je toch aan extra kogels.

Robin wist de eerste bonuskogels te bemachtigen.

Op het moment dat omgeroepen werd dat er geld gedropt ging worden bij het podium, was Eline niet blij. Dat wilde ze niet. Ze zat zonder kogels en was dus meer daar op uit. Maar de Mol wil natuurlijk ook geen geld.

In de laatste minuut schoot Davey nog net Robin en Eline af. Daarmee bemachtigde hij de vrijstelling. Alleen werd er geen €5000 verdiend, doordat Hans verderop nog verstopt zat. Maar Davey redde nog wel €1500 van de pot met het afschieten van Eline en Robin.

Conclusie

De meest verdachte na afloop van de derde opdracht van De Mol 2017 aflevering 5 is Hans. Maar die viel af, dus is het niet. Davey deed daarentegen zijn best voor de pot en zijn vrijstelling.

Davey kon er verder niets aan doen dat de €5000 niet verdiend werd. Had hij zichzelf afgeschoten, dan was het geld ook niet verdiend.

Financieel

Voor de pot betekent dat het volgende:

Davey, Hans

Voor het saldo van Davey is dit lullig. Maar we moeten het meenemen. Het zijn nu eenmaal de regels.

De test

Kandidaat Biecht Vragen
Annelies Robin
Davey (vrijstelling)
Eline Annelies, Davey
Hans
Robin Hans
Sam Davey

Ik had het een prachtige zet gevonden, als ze dit jaar hadden gedaan alsof de Mol in de eerste aflevering al niet meer mee mocht. Hans mocht zich terug in het spel werken, door de test beter te maken dan de eerste afvaller. De Mol had dit ongetwijfeld gekund. Toch bleek het niet te zijn.

Follow the Money van De Mol 2017 aflevering 5

De invulling van de Follow the Money filosofie voor dit seizoen.

Kandidaat Oud saldo Verdiend Gekost Nieuw saldo
Annelies -2000 0 0 -2000
Davey 2500 1500 -1000 3000
Eline -3500 0 0 -3500
Robin 5500 0 0 5500
Sam 2000 0 0 2000

In De Mol 2017 aflevering 5 waren het twee keer Davey en Hans die verdienden en de pot kostten. De rest scoorde overal niets. Dus steken we van de financiën niet veel op deze week.

Tot slot

De patronen die we vorige week al een beetje concludeerden zijn deze week alleen maar bevestigd. Daardoor worden de beelden alleen maar bevestigd. Ik ben benieuwd of daar in de komende weken nog wat in verandert.

Volgende week is de BreakDown er sowieso weer. Volgende week vrijdag voor de nieuwe aflevering van De Mol. Maar ook zondag al voor een overzicht van wat wel en niet gevonden is in het Nederlanse Wie Is De Mol seizoen dit jaar. Daar wordt morgen namelijk het seizoen afgerond.

Reageren op deze analyse kan via de Facebookpagina, Twitter, of een mailtje naar mail@widm-breakdown.nl. Hopelijk tot aanstaande zondag, als je ook de Nederlandse serie volgt en anders tot volgende week!