Na een dubbele eliminatie vorige week, begonnen we De Mol 2017 aflevering 3 met nog maar 8 kandidaten over, waarmee het programma weer op schema ligt.

Na een kort overzicht van waarom iedere kandidaat mogelijk de Mol kan zijn, kwam snel de eerste opdracht.

Opdracht 1: Ongeleide projectielen

Voorafgaand aan de eerste opdracht van De Mol 2017 aflevering 3 werd de groep opgesplits in twee groepen: zes mensen die niet bang waren om hun borst nat te maken en twee die het iets rustiger aan zouden doen.

Hierbij bood Annelies zich vrijwillig aan om het rustiger aan te doen en werd Marzena vooral door de rest van de groep aangekeken om zich daarbij te voegen.

Beginsituatie

Onderweg naar de opdracht van het zestal, moesten die zich weer splitsen in twee controlfreaks en vier ongeleide projectielen. Robin deed wat angstig en werd daarom controlfreak in plaats van ongeleid projectiel. Hans was degene die zich daarbij aansloot. Daarmee werden Bertrand, Davey, Eline en Sam de ongeleide projectielen.

Mollenperspectief

Allereerst is het mogelijk dat de Mol ervoor kiest om het rustiger aan te doen. Maar daarmee komt deze buiten de eerste opdracht van De Mol 2017 aflevering 3 te staan, waardoor ik die kans klein acht. Dus blijven er twee opties over: de Mol is een controlfreak, of de Mol is een ongeleid projectiel.

De Mol als controlfreak

Normaal gesproken valt een eigenschap als ‘controlfreak’ al prima in het straatje van een Mol. Maar zo ook in deze opdracht. Deze kan namelijk invloed uitoefenen op hoeveel geld er kan worden verdiend, doordat er gekozen mag worden wanneer de projectielen gaan worden afgeschoten.

Zo kan er bij een lastiger raadsel gekozen worden voor net iets te weinig tijd en bij een simpeler raadsel net iets meer tijd, zodat er respectievelijk geen en minder dan mogelijk geld verdiend wordt.

En voor het tweede deel van de opdracht kan de Mol zich meteen in een sleutelpositie maneuvreren, waarmee het verdiende geld alsnog door de vingers glipt. Moet jij het raden, dan weet je als Mol ongetwijfeld wat het moet worden. Moet je kleien, dan valt een pinguïn best zo te maken dat het lijkt op iets anders. En in een programma ‘De Mol’ is een mol dan best voor de hand liggend.

Hoe minder er in de eerste ronde verdiend wordt, hoe minder tijd je gaat hebben in de mogelijke tweede ronde. Dus de kans dat er niets verdiend wordt is heel groot.

De Mol als ongeleid projectiel

Wanneer de Mol een ongeleid projectiel is, kan deze het beste niet als eerste gaan. Dan is het namelijk als voorlaatste of laatste beter te beïnvloeden of er in het eerste deel een groot of klein bedrag behaald wordt.

Met een lager bedrag is de kans groter dat de groep het risico wil nemen om het te verdrievoudigen. En dat maakt de kans dus ook groter dat het geld weggespeeld kan worden.

Wanneer de Mol dan een ongeleid projectiel is geweest, heeft deze invloed op wanneer de tweede ronde beëindigd wordt, doordat zij dan op de knop mogen drukken.

 

Analyse

De ongeleide projectielen moesten één voor één op het kussen gaan liggen voor een raadsel.

Eline

Als eerste was Eline aan de beurt. Het lastige van als eerste aan de beurt zijn, is dat je nog niet precies weet op wat voor gedachtengang de programmamakers zitten. En daarom was het enigszins begrijpelijk dat Eline niet uit haar raadsel kwam. Maar ik zou denken dat de Mol, als die een ongeleid projectiel is, liever één van de latere kandidaten is.

Met nog 3/4 van de tijd over, kwam Hans op de oplossing, maar hij een Robin gaven Eline nog wat meer tijd. Je kunt dit zien als verdacht, maar aan de andere kant gaven ze Eline – die het raadsel niet oploste – alleen maar meer gelegenheid om dit wel te doen. Als Hans de Mol is, zou je eerder kunnen zeggen: hij kwam zodanig snel met de juiste oplossing, dat ze daardoor (ondanks nog wat extra tijd) sneller zouden drukken, wat Eline juist minder tijd zou geven. Zouden de controlfreaks namelijk zelf pas later op het juiste antwoord komen, zouden ze eerder denken dat Eline het ook wel opgelost had. Was er dan meer tijd geweest, dan hadden ze misschien toch nog een klein bedrag verdiend.

Wat je dus als verdacht ziet, zal vooral afhankelijk zijn van waar jij denkt dat de Mol liever een plaats in zou hebben genomen.

Bertrand

Bertrand had een zodanig simpel raadsel, dat een kind van 2 er nog wel uitkomt. Dus dat hij het oploste, is niet meer dan normaal. Het zou te opvallend zijn geweest als hij er niet uitgekomen was.

Bij dit raadsel waren het meer de controlfreaks die verdacht waren. Ze begonnen aan de moeilijke kant van het doolhof, waardoor ze er onnodig lang over deden, terwijl er vanaf de andere kant maar één mogelijke weg was. Zo deden zij er onnodig lang over, drukten ze later en zou er dus meer geld niet verdiend worden. Maar of dat dan de schuld van Hans of van Robin was, dan is niet geheel duidelijk.

Uiteindelijk werd er in ieder geval vast €500 binnen gehaald.

Davey

De derde kandidaat was Davey. Hij moest vierkanten tellen in een plaatje, zoals je wel tig keer op Facebook voorbij ziet komen. Naar mijn mening ontzettend simpel. Echter is het best mogelijk dat je in zo’n geval onder de druk even een keer ernaast zit en dat je een vak dubbel telt of net over het hoofd ziet.

Maar als het er 40 zijn en je zegt 25, dan zit je er zo ver naast, dat ik haast niet geloof dat het een molactie is. Maar ook dat zou weer tactiek kunnen zijn, waardoor Davey zeker niet ongemerkt ermee weg komt.

De controlfreaks hadden de vorige twee keer gedrukt op de helft van de tijd, waarmee iedere keer gespeeld werd voor €500. Dus dat Davey even veel tijd kreeg als de anderen is dan niet meer dan begrijpelijk. Dus eigenlijk waren zij hier niet eens zo zeer verdacht. Al kan dat ook een tactiek van de Mol geweest zijn geweest om zo vroeg mogelijk een ‘standaard tijd’ te pakken.

Terug aan wal zegt Davey dat hij al lang klaar was met zijn raadsel. Dat maakt hem ineens wel meer verdacht. Want zelfs al heb je het juist opgelost, dan ga je toch zolang je niet gelanceerd wordt, keer op keer natellen om zeker te zijn van je zaak? Dit deed hij blijkbaar niet. En dat is natuurlijk wel verdacht.

Sam

Tot slot was het de beurt aan Sam.

Niet lullig bedoeld, maar hij komt op mij niet over als de slimste van de groep. Dus dat hij dat raadsel krijgt zou een strategische keuze kunnen zijn van de Mol. Maar na zijn zangprestatie vorige week, zie ik Sam op geen enkele manier meer de Mol zijn.

Het raadsel zelf is er één zoals ik nooit eerder gezien had, dus ik snapte zelf ook niet hoe die in zijn werk ging. Na afloop is het duidelijk, maar ik vind het zeker niet gek dat ze daar geen van allen uit kwamen.

Quite of driedubbel

Dat ze na deze ronde eigenlijk maar €500 verdiend hadden, maakte het voor de Mol in het volgende deel alleen maar makkelijker. Er was weinig verdiend, dus de keuze om dat in te zetten was niet al te lastig. Het verliezen van slechts €500 is geen grote klap. Maar als Mol wil je toch ook de kleine beetjes eruit halen.

Omdat het grondwerk al was gelegd middels de hoogtevrees van Robin (zowel bij aankomst bij deze opdracht, als in de opdracht op het dak in aflevering 1), was het duidelijk dat Hans op het kussen plaats zou moeten nemen.

Uiteindelijk kleide Hans een erg onduidelijke pinguïn, die inderdaad wel iets weg had van een mol. Maar dat kan ook andersom gebruikt worden, namelijk dat Robin weet dat het een pinguïn moet zijn, maar dat hij het aanduidt als mol. Zoals in het mollenperspectief beschreven, was dat best een begrijpelijke keuze hier.

Dat de ongeleide projectielen lang wachtten met drukken is ook begrijpelijk, aangezien zij ook het beeld zagen van het kleiwerk en dat het erg onduidelijk was. Dus de kans dat Robin het zou hebben gezien was ook klein.

Conclusie

Er had nog €500 verdiend kunnen worden, maar ook dat werd kwijt gespeeld. Maar doordat er in de tweede ronde, die toch eigenlijk het belangrijkste was, overal wel gesaboteerd kon worden, is het lastig om één iemand echt als de Mol aan te wijzen op basis van enkel deze opdracht.

 

Financieel

Er wordt dus helemaal niets verdiend hier. Maar omdat het als gehele groep (de twee afgezonderden niet meegerekend)  niet gelukt is, telt deze niet mee voor de Follow the Money aan het einde van de analyse.

Opdracht 2: Inbraak

Nog voor de tweede opdracht van De Mol 2017 aflevering 3 gaf presentator Gilles De Coster nog aan dat de groep in de bar waar ze achtergelaten het misschien maar niet té gezellig konden maken, omdat er ‘morgen’ weer een opdracht op het programma stond.

Mensen, in een programma als De Mol WEET je dat je daar beter maar naar kunt luisteren, want ze zeggen dat soort dingen niet zomaar. Dat de groep vervolgens toch helemaal los gaat en de hele cocktailkaart wil proberen is dan natuurlijk niet slim. Maar buitenom het feit dat hij anders de vorige opdracht volledig gemist had, ga ik ervan uit dat de Mol het niet rustig aan wilde doen. Nu kon hij er namelijk toe aanzetten dat de groep ladderzat zou worden, waarmee de kans van slagen van de opdracht 2 van De Mol 2017 aflevering 3 ineens een stuk kleiner werd.

Direct na middernacht verraste De Coster de groep namelijk met het feit dat het ‘morgen’ was en ze dus (in benevelde toestand) een volgende opdracht kregen.

Aan het einde van hun rustdag kregen Annelies en Marzena namelijk uitleg over hoe ze in een museum de beveiliging konden omzeilen. De nacht moesten zij de anderen aansturen om drie dingen uit het museum te stelen. En daarbij is een alarm af laten gaan in een beschonken toestand wel erg simpel te verklaren. En laat een duo een alarm af gaan, dan ligt dat duo uit het spel. Dus dat is heel nuttig voor de Mol.

 

Beginsituatie

Zoals gezegd zouden Annelies en Marzena de anderen aansturen. Die anderen hadden zich in tweetallen opgesplits, namelijk Bertrand en Eline, Davey en Sam en Hans vormde samen met Robin een duo.

Mollenperspectief

De Mol kan in deze opdracht één van de functies hebben: inbreker, of aanstuurder.

De Mol als aanstuurder

De Mol kan er inderdaad voor hebben gekozen om een opdracht wat rustiger aan te doen, door er bij eentje helemaal niet bij te zijn. Het lijkt me onwaarschijnlijk. Maar het is mogelijk.

In dat geval zit je bij deze tweede opdracht van De Mol 2017 aflevering 3 wel meteen in een belangrijke rol. Want je hoeft een groep maar één keer op een verkeerd moment weg te sturen, of een detail weg te laten over wat een alarm doet afgaan en je schakelt al een team uit.

De Mol als inbreker

Ondanks de mogelijkheden als aanstuurder, verwacht ik dat de Mol toch zal willen inbreken. Je hebt daarmee veel meer zekerheid dat er in ieder geval één duo het geld niet binnenhaalt. En dan wil je uiteraard het liefste het hoogste bedrag uitschakelen.

Ziet het ernaar uit dat jouw team toch gaat slagen, laat je je net even zien op de camera, of stoot je ergens tegenaan dat een alarm doet afgaan, omdat je nog steeds onder invloed bent. Het is allemaal zo simpel.

 

Analyse

Omdat Marzena naar huis is en Annelies eigenlijk niets bijdroeg aan de opdracht vanuit de ‘vluchtauto’ ga ik hen verder niet behandelen.

Bij twee van de andere duo’s gebeurt eigenlijk niets verdachts, namelijk bij Davey en Sam die €500 binnen weten te slepen en Hans en Robin die €1500 verdienden.

De enige die de mist in gingen waren Bertrand en Eline. Daar leek ook alles goed te gaan. Ze hadden hun object ook al bemachtigd zonder problemen. Maar op het laatste moment ging er een alarm af, omdat één van de twee te vroeg op stond. Het bleek dat ze per se een bocht om moesten voor ze weer konden staan, maar dit detail was niet genoeg benadrukt door Marzena (maar die ligt er nu uit), maar ook zeker niet herinnerd door het duo.

Er wordt beweerd dat het Bertrand was die te vroeg stond. Dit zegt hij zelf ook. Maar in eerste instantie had het er mijns inziens toch echt alle schijn van dat hij nog plat lag, terwijl Eline (half de bocht om) al opstond en het alarm af ging.

Wat ik zag was: Bertrand lag nog plat, toen het alarm af ging en hij snel opstond om weg te rennen. Daarna hoorden we Eline zeggen dat zij al de bocht om was, dus dat het Bertrands schuld moest zijn. Maar zoals gezegd: die lag in dit shot nog plat op de grond toen het alarm al af ging. Ook in de herhaling vanuit een andere hoek, leek Bertrand nog plat te liggen, terwijl Eline veel hoger kruipend de bocht om ging. Dus in mijn optiek is zij hier veel meer verdacht.

Conclusie

De groep heeft in zijn geheel goed gepresteerd in deze opdracht. Zeker gezien de omstandigheden.

De enige die een steekje hebben laten vallen zijn Bertrand (toch is hij er weer bij betrokken) en Eline. Dat Bertrand vervolgens de schuld opeist voor het af laten gaan van het alarm kan een aantal dingen betekenen: hij is zodanig onder invloed, dat hij (mede door de overtuiging van Eline in het beweren van haar onschuld) echt denkt dat het zo was, of hij is een kandidaat die graag de verdenking op hem heeft, zodat hij meer kans maakt ten opzichte van de rest.

 

Financieel

Voor de pot betekent dat het volgende:

Hans, Robin

Annelies, Marzena

Davey, Sam

Bertrand, Eline

Opdracht 3: Last but not least

Hoewel het er misschien niet echt op leek, was er toch nog wel een derde opdracht in De Mol 2017 aflevering 3.

Na het maken van de test kregen ze namelijk allemaal hun scherm te zien in het bijzijn van de rest. Het enige verschil is dat ze door een speciale bril moesten kijken, zodat alleen degene die zijn scherm te zien kreeg de kleur ervan kon zien. Presentator Gilles De Coster legde uit dat degene die een rood scherm te zien had gekregen nog niet direct naar huis hoefde. Als hij of zij namelijk niet door de groep eruit zou worden gepikt, zou de persoon die de test het slechtste gemaakt had namelijk mogen blijven.

Het nadeel was echter dat degene die de test als één na slechtste gemaakt dan naar huis zou moeten en dat er vervolgens geen €3000 zou worden verdiend.

 

Mollenperspectief

Ook in een opdracht als deze is het niet zo dat de Mol ineens zijn test heel slecht gaat maken, zodat hij het rode scherm krijgt, waarna hij kan proberen het geld uit de pot te houden. Wordt hij er dan op miraculeuze wijze toch uitgepikt als mogelijke ontvanger van het rode scherm, dan zou de Mol ineens naar huis moeten. En dat is een risico dat het programma niet kan nemen. Dus weten we zeker dat de Mol GEEN rood scherm heeft gehad.

Wat de Mol in deze opdracht dan wel wil doen, is de aandacht afleiden van degene die wel het rode scherm heeft gehad. Mogelijk is de Mol al op de hoogte gesteld van wie dat was, al is dat niet gegarandeerd.

Analyse

Hans gaf in de biecht aan op één persoon te hebben ingezet. Daarmee is de kans zeer aanwezig dat hij het rode scherm kreeg. Tenzij hij goed zat natuurlijk.

De eerste die echt pleit voor zijn eigen onschuld is Hans. Hij zou Eline verteld hebben dat hij bij een eventueel rood scherm zich niet opnieuw voor de groep zou willen moeten bewijzen en dat hij dus bij een rood scherm met de gevolgen zou leven en op zou stappen. Dat is leuk gezegd, maar in de praktijk moet je het altijd maar zien. Dit lijkt meer op iemand die zich wil indekken. Echter ook als je een rood scherm hebt gehad, wil je niet gelijk de aandacht op jou gericht hebben, lijkt mij.

Eline was de eerste die juist iemand anders verdacht ging maken. Namelijk Annelies. Dat was meer de aanpak van een Mol. Zeker als die al wist wie het rode scherm had gekregen. Overigens bleef Eline, die nota bene bij de politie zit, verdacht stil verder. Je zou toch mogen verwachten dat zij als inspecteur wel eens even iedereen flink zou gaan verhoren. Maar ho maar.

Robin stelde terecht dat ze als er iemand een beetje verdacht werd, ze die het vuur aan de schenen konden leggen. Gelijk daarna beweerde Davey dat hij in ieder geval Hans niet verdacht. En dat terwijl ik na diens biecht bij de test eerder het tegenovergestelde had. En ja, ik besef me ook goed dat zij die biechten allemaal niet gehoord hebben. Maar als Hans inderdaad het rode scherm gehad heeft, dan zou Davey hier als de Mol de aandacht van hem af hebben willen leiden. Werd Hans niet aangewezen als ontvanger van het rode scherm, dan zou er ook geen geld worden verdiend. Nogmaals: ALS hij het rode scherm zou hebben gehad.

Conclusie

Uiteindelijk wees de groep aan Annelies aan als ontvanger van het rode scherm. Dit was niet het geval. En daardoor moest Marzena naar huis.

 

Financieel

Voor de pot betekent dat dat er wederom niets is verdiend met deze opdracht.

Er is €3000 misgelopen.

De test

Kandidaat Biecht Vragen
Annelies
Bertrand Davey
Davey Annelies
Eline
Hans Bertrand
Marzena Eline
Robin Bertrand
Sam

Wat op zich nog wel verdacht was van Bertrand, was dat hij in zijn biecht over Davey zei, dat die zich niet voor €500 verdacht zou willen maken. Dit moest slaan op de inbreekopdracht, maar het kan ook zo zijn dat Bertrand dit over zichzelf zegt bij de eerste opdracht, waar hij als enige €500 verdiende. Voordat het weer weggespeeld werd althans.

Maar bij de biecht van Hans, waarin hij Bertrand verdenkt, is het moment dat het alarm af gaat in het museum ineens anders gemonteerd. Namelijk zo dat het af gaat op het moment dat Bertrand opstaat en niet langer net daarvoor, zoals het in eerste instantie te zien was.

Follow the Money van De Mol 2017 aflevering 3

De invulling van de Follow the Money filosofie voor dit seizoen.

 

Kandidaat Oud saldo Verdiend Gekost Nieuw saldo
Annelies -2500 2000 -1000 -1500
Bertrand 3500 0 -1000 2500
Davey 1500 500 0 2000
Eline -2000 0 -1000 -3000
Hans 3000 1500 0 4500
Robin 3500 1500 0 5000
Sam 2000 500 0 2500

Aan het einde van De Mol 2017 aflevering 3 moeten we toch concluderen dat zowel Hans als Robin enorm veel binnen halen. Dat in tegenstelling tot Eline die deze week verder de min in ging.

Tot slot

We beginnen inmiddels wel een beetje een patroon te zien bij de verschillende kandidaten, waardoor we langzaam aan wat conclusies kunnen gaan trekken.

Dus volgende week is de BreakDown er sowieso weer. Volgende week vrijdag voor de nieuwe aflevering van De Mol, maar ook aanstaande zondag al weer voor de analyse van de aflvering van Wie Is De Mol van morgen.

Reageren op deze analyse kan via de Facebookpagina, Twitter, of een mailtje naar mail@widm-breakdown.nl. Hopelijk tot aanstaande zondag, als je ook de Nederlandse serie volgt en anders tot volgende week!