Follow the Money filosofie

Bij het spel Wie Is De Mol? houdt iedereen zijn eigen theorieën, verdenkingen en berekeningen op na. Wat is de juiste? Dat blijkt altijd pas achteraf. Maar een van de meest gebruikte technieken is het "Follow the Money" principe. Oftewel: wie brengt wat op? Maar ook dit kan op verschillende manieren toegepast worden. In de meeste gevallen pakt men het verdiende (of verspilde) geld en deelt dat door het aantal kandidaten dat ervoor verantwoordelijk was. Verdient de nog complete groep van 10 kandidaten bij een opdracht €1000,-, dan rekenen zij daarvoor €100,- per kandidaat. Dat kan. Dat is één manier om het toe te passen. Maar WIDM BreakDown heeft daar twee opmerkingen over. Allereerst dat niet al het verdiende geld meegenomen moet worden in de berekening. Ten tweede dat het geld niet verdeeld moet worden. Lees meer ›